SCB FIRST จัดสัมมนาสัญจร 3 หัวเมืองใหญ่

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมสัมมนาสัญจร นำทีมกูรูชั้นนำด้านเศรษฐกิจและการลงทุน จากเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ บล.ไทยพาณิชย์ และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกเรื่องเงิน ครบเครื่องเรื่องการลงทุน” แก่ลูกค้า SCB FIRST ใน 3หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้เตรียมบริการพิเศษ Financial Guru Clinic คอยให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมสัมมนาสัญจร นำทีมกูรูชั้นนำด้านเศรษฐกิจและการลงทุน จากเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ บล.ไทยพาณิชย์ และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกเรื่องเงิน ครบเครื่องเรื่องการลงทุน” แก่ลูกค้า SCB FIRST ใน 3หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้เตรียมบริการพิเศษ Financial Guru Clinic คอยให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NEWS & TRENDS