แบงก์ออมสินจัดประกวดธุรกิจคนรุ่นใหม่รางวัลกว่า 3 ล้าน

ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ 100 ปีต่อเนื่อง จัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” เปิดโอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ ตั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กันยายน พ.ศ.2556 เผยผู้เข้ารอบ 100 ทีมจะได้ร่วม Work Shop โดยผู้เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจ และ 10 ทีมสุดท้าย พิเศษติวเข้มกับกูรูการตลาดชื่อดัง-พร้อมเดินทางดูงานต่างประเทศ

 

 
ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ 100 ปีต่อเนื่อง จัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่  “ออมสิน  จากร้อยสู่เงินล้าน” เปิดโอกาสนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจ ตั้งเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงกว่า 3 ล้านบาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 กันยายน พ.ศ.2556 เผยผู้เข้ารอบ 100 ทีมจะได้ร่วม Work Shop โดยผู้เชี่ยวชาญการวางแผนธุรกิจ และ 10 ทีมสุดท้าย พิเศษติวเข้มกับกูรูการตลาดชื่อดัง-พร้อมเดินทางดูงานต่างประเทศ    
 
        นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ด้วยธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการออมตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพื้นฐานการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมทั้งยังเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และให้ความสำคัญทางด้านสังคมควบคู่กันไปด้วย สืบเนื่องจากปีแห่งการฉลองครบรอบ 100 ปีธนาคารออมสิน จึงได้มีแคมเปญต่างๆออกมาตลอดทั้งปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้าน CSR เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ อันจะเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการ “กองทุนตั้งตัวได้” ของรัฐบาล ที่มุ่งสนับสนุนนักศึกษา และผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ให้มีรายได้หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 
        โดยล่าสุดธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ซึ่งมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจส่งผลงานเข้ามาประกวด โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการออม-พึงพาตนเอง รวมไปถึงการสร้างแนวทางอาชีพในอนาคต กำหนดเวลาเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมประกวดโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 และจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ภายใน  ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้  
 
       “กล่าวได้ว่าธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่เด็กไทยส่วนใหญ่เปิดบัญชีเงินฝากด้วย เมื่อโตเป็นวัยรุ่นจนเปลี่ยนบทบาทมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเข้าสู่วัยทำงาน ธนาคารออมสินยังคงพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง เป็นที่ปรึกษาที่ดีร่วมสร้างแนวทางอนาคตไปกับลูกค้า คือที่มาของวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้าน ที่มุ่งให้เกิดการคิดพึ่งพาตัวเอง รวมไปถึงแนวทางการคิดต่อยอดสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นโครงการดีและยังมีเงินรางวัลที่สูงมาก โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 1 ล้านบาท
 
        นอกจากนั้นยังจะได้รับโอกาสในการ Work Shop และ Coaching โดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงานธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงจะได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีมากๆ” นายวรวิทย์กล่าว 
 
       สำหรับรางวัลโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ มี 10 รางวัล+  รางวัล Popular Vote 1
 
รางวัล ประกอบด้วย
 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 500,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 200,000 บาท
รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท  
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 แนวคิดธุรกิจ จะได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท
รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท ส่วนผู้ร่วมกิจกรรมโหวตเข้ามาจะได้รับรางวัลเป็น iPad Mini จำนวน 10 รางวัล   
 
        ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล  ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงหลักเกณฑ์โครงการประกวดแนวคิดธุรกิจ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ว่า ทีมผู้เข้าประกวดจะมีจำนวนไม่เกินทีมละ 3 คน โดยต้องสมัครลงทะเบียนเข้ามาภายในวันที่ 19 กันยายน ส่วนในขั้นตอนการส่งผลงานจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่ออธิบายแนวคิดธุรกิจ ตัวสินค้าหรือบริการ ความโดดเด่น ไอเดียบรรเจิด กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวทางการเงินและงบประมาณการลงทุน 
 
        พร้อมทั้งส่งคลิปแนะนำตัวและแนวคิดธุรกิจความยาวไม่เกิน 3 นาทีทางไปรษณีย์หรืออีเมล์ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกได้ 100 ทีม จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรม Work Shop ซึ่งจะมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในการทำธุรกิจเข้ามาให้ข้อมูลทางทฤษฎี พร้อมทั้งจะได้รับเงินสนับสนุนในเบื้องต้นทีมละ 5,000 บาท เพื่อนำแผนกลับไปปรับปรุง
 
        เมื่อส่งกลับมาคณะกรรมการจะคัดเลือกให้ผู้เข้ารอบ 10ทีมสุดท้าย ที่จะได้เข้ามารับคำปรึกษา และ Coaching อย่างเข้มข้นจากกูรูธุรกิจและการตลาด เพื่อกลับไปปรับแนวทางธุรกิจครั้งสุดท้าย โดยจะนำคลิปทั้ง 10 ทีมไปเผยแพร่ใน Facebook เพื่อเปิดให้ลงคะแนนโหวตรางวัล Popular Vote ก่อนที่จะนำเสนอรอบชิงชนะเลิศ ภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
 
        “สำหรับเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะให้น้ำหนัก คือ กับความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดไปปฏิบัติจริง ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ว่ามีความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน การคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงคะแนนในการนำเสนอและตอบคำถามในรอบวันตัดสิน” ที่ปรึกษาโครงการกล่าว
 
        สำหรับกลยุทธ์การดึงดูดความสนใจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมหลายช่องทาง นอกจากการจัดส่งโปสเตอร์และแผ่นพับรายละเอียดข้อมูลโครงการไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จะมีทีมประชาสัมพันธ์ออกเดินสายไปยังมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ภูมิภาครวม 21 แห่ง รวมถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการศึกษาที่สำคัญ ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย
 
       อาทิ สยามสแควร์, สีลม-สาทร, อโศก-สุขุมวิท, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สะพานควาย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว และเมเจอร์รัชโยธิน นอกจากนั้นยังมีช่องทางที่เรียกว่าแมวมองธุรกิจ โดยให้สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศแนะนำลูกค้าเข้ามาอีกด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีการจัดตั้งโทรศัพท์ระบบสายด่วน เพื่อให้คำปรึกษาและการตอบคำถามข้อมูลต่างๆ นอกจากนั้น ยังได้วางระบบประชาสัมพันธ์ โครงการ
 
       ทาง Social Media เพื่อให้ข้อมูลไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ทั้ง Facebook และการเผยแพร่ความเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb100tomillion.com หรือ 
 
www.facebook.com/gsb100tomillion หรือ โทรศัพท์ 092-249-9115-7    
    
#

NEWS & TRENDS