กรุงไทยเร่งปล่อยกู้ SME กระทบค่าแรง 300 บาท

ธนาคารกรุงไทยเร่งปล่อยสินเชื่อ SME ช่วยค่าแรง 300 บาท ดอกเบี้ยต่ำ นาน 1 ปี ให้ลูกค้าใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสินเชื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 100% เพื่อปรับกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานในระยะยาว ตลอดจนสินเชื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

 


ธนาคารกรุงไทยเร่งปล่อยสินเชื่อ SME ช่วยค่าแรง 300 บาท ดอกเบี้ยต่ำ นาน 1 ปี ให้ลูกค้าใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมสินเชื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 100% เพื่อปรับกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานในระยะยาว ตลอดจนสินเชื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าจากที่ธนาคารได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลดผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานในอัตรา 300 บาท ให้กับธุรกิจ SME ในโครงการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ SME นั้น ในขณะนี้ธนาคารได้เร่งให้สาขาและสำนักงานธุรกิจพิจารณาให้สินเชื่อกับกลุ่มธุรกิจ 12 ประเภท ที่ได้รับผลกระทบจากค่าจ้างแรงงาน ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้รวม 51 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารและลูกค้าใหม่ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยจาก สสว. ในอัตรา 3% ต่อปี เป็นระยะเวลา 1 ปี ของวงเงินสินเชื่อที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท  

มาตรการสนับสนุนดอกเบี้ยแก่ธุรกิจ SME นี้ คาดว่าจะช่วยลดผลกระทบได้บางส่วนให้กับผู้ประกอบการที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากในผลิต เช่น ธุรกิจสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ และอัญมณีเครื่องประดับ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานในระยะยาว ธนาคารยังมีสินเชื่อเพิ่มผลผลิต SME สำหรับพัฒนาและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยธนาคารให้กู้เพื่อซื้อเครื่องจักรวงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย สูงสุด 0 ล้านบาท ผ่อนชำระภายใน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ร้อยละ MLR -1% ต่อปี

นายประสิทธิ์ วสุภัทร กล่าวต่อไปว่า ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ความสามารถในการแข่งขันถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งภาครัฐต้องส่งเสริมศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการลดต้นทุนทางการเงินและพลังงาน โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และได้รับเงินให้เปล่าจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในอัตรา 20% ของวงเงินลงทุน หรือสูงสุด 3 ล้านบาท เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกิจการ ให้เกิดการประหยัดพลังงานนั้น สามารถขอสินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน หรือ KTB Green Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารกรุงไทยควบคู่ได้อีกด้วย
 

NEWS & TRENDS