พาณิชย์ดันสินค้าสูงอายุจับตลาดต่างประเทศ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น

 

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น 

จึงนับเป็นโอกาสดีในการผลิตและส่งออกสินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งกรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้  โดยอยู่ระหว่างประสานกับสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยรวบรวมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทของเล่นผู้สูงอายุ เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพสินค้า รองรับความต้องการตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป รวมถึงในประเทศไทย

"กรมฯ มีสินค้าเป้าหมายที่จะสนับสนุน ได้แก่ ของเล่น โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย เพื่อดูว่ามีบริษัทไหนผลิตของเล่นสำหรับผู้สูงอายุบ้าง และมีสินค้าอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ช่วยทำแผนโปรโมตสินค้าเหล่านั้น และเชิญผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศเป้าหมายเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ซึ่งจะนำร่องในการจัดงานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ของตกแต่งบ้าน (BIG-BIH) เดือนต.ค.นี้"

ทั้งนี้ สินค้าของเล่นผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการฝึกทักษะ, ตัวบีบนวดหรือลูกบิดและการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะคนส่วนใหญ่จะมีลักษณะมือสั่น และประเภทที่สร้างความคลายเหงา เป็นต้น โดยกลุ่มตลาดผู้สูงอายุจะมีกลุ่มที่มีจิตใจวัยรุ่นหรือต้องการสินค้าประเภทแฟชั่นและดีไซด์, กลุ่มที่ยังมีความแข็งแรงและต้องการออกกำลังกาย และกลุ่มที่สูงอายุมากๆ
          
นอกจากจะส่งเสริมการพัฒนาสินค้าประเภทของเล่นในกลุ่มผู้สูงอายุ แล้วกรมฯยังให้ความสำคัญสินค้าประเภทอื่นในตลาดผู้สูงอายุด้วย โดยในวันที่ 6 ส.ค. 56นี้ จะจัดระดมความเห็น เชิญผู้ประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อาหาร ของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องครัว ยาเสริมสุขภาพ มาร่วมกันคิดแผนว่าในสินค้าแต่ละตัว จะพัฒนาให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างไร เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ก็จะช่วยในการจัดทำแผนในการผลักดันการส่งออกต่อไป

NEWS & TRENDS