เปิดตัว 9 นวัตกรรมอาหารผลผลิตจาก Thailand Food Valley

กสอ.โชว์ความสำเร็จจากการต่อยอด "โครงการThailand Food Valley" เปิดตัว 9 นวัตกรรมอาหารที่เกิดจากความร่วมมือกับสถาบันวิชาการชั้นนำพร้อมก้าวสู่เชิงพาณิชย์ เผย 2 ปีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 120 ราย ตั้งเป้าปีที่ 3 เพิ่มอีก 230 ราย เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้

 

 

กสอ.โชว์ความสำเร็จจากการต่อยอด "โครงการThailand Food Valley" เปิดตัว 9 นวัตกรรมอาหารที่เกิดจากความร่วมมือกับสถาบันวิชาการชั้นนำพร้อมก้าวสู่เชิงพาณิชย์  เผย 2 ปีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 120 ราย ตั้งเป้าปีที่ 3 เพิ่มอีก 230 ราย เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้  

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการ Thailand Food Valley ซึ่งทางกรมได้นำร่องดำเนินงานในประเทศมาตั้งแต่ปลายปี 2555 มาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 2 ว่า ในปี 2556 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการที่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้กว่า 120 ราย และในวันนี้ได้นำไฮไลต์ผลงานจากการต่อยอดด้วยนวัตกรรมมาให้ชมกัน 9 ผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2557 ตั้งเป้าว่า จะเพิ่มจำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการอีก 230 ราย โดยมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้  

ส่วนรายละเอียดตัวอย่าง 9 ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ของโครงการ ได้แก่  1.ทุเรียนผงพร้อมดื่ม ที่คงคุณค่าและกลิ่นอย่างครบถ้วน เจาะตลาดมาเลย์ และจีน เอาใจขาหมอนทอง  2.เยลลี่วัยทอง ที่ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมน และอุดมไปด้วยคุณค่าที่เหมาะสมกับผู้ที่เข้าสู่วัยทองโดยประมาณ 10% ของประชากรในอาเซียน ก้าวเข้าสู่วัยทอง  

3.ข้าวลดความอ้วน ตอบโจทย์ขาขึ้นของผลิตภัณฑ์สุขภาพในอาเซียน ที่เทรนด์อาหารเฮลตี้กำลังมาแรง  4.ผักอัดเม็ด การแปรรูปผักแนวใหม่ ตอบโจทย์การขยายตัวภาคเกษตรกรรมของไทย กับแนวคิดใหม่ที่สามารถส่งขายไกลกว่าที่เคย  5.ไวน์ผง ผลิตภัณฑ์ไวน์แปรรูปแนวใหม่ที่สามารถสอดรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ตอบโจทย์ครัวไทยสู่ครัวโลก

6.ซุปฟักทอง Instant พร้อมดื่ม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกกับการแปลงโฉมซุปฟักทองสุดหอมกรุ่นให้สามารถเก็บได้เป็นปีๆ แต่ยังคงรักษาคุณค่าทางอาหารได้อย่างสมบูรณ์  7. พายข้าวหอมมะลิ เบเกอรี่ยอดฮิตที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและสากลอย่างลงตัว 8.บะหมี่สายรุ้ง ฉีกความจำเจเดิมๆด้วยการเพิ่มสีสันจากผักและผลไม้ลงไปในเส้นบะหมี่ พร้อมคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้น และ 9.ซอสฟักข้าว ซอสรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพ อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนจากผลฟักข้าว คุณค่าที่มาพร้อมกับรสชาติที่ถูกใจ

อธิบดีกล่าวด้วยว่า โครงการ Food Valley เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงจนทำให้เนเธอร์แลนด์ กลายเป็นประเทศผู้นำด้านการผลิตอาหารแปรรูป  ซึ่งทางกรมได้นำมาต่อให้เกิดในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตอาหารในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก โดยอาศัยภาควิชาการมาสนับสนุนองค์ความรู้และการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ได้นำร่องวาง 3 พื้นที่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ภาคเหนือให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในเรื่องผักและผลไม้แปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และภาคใต้ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ประมง สับปะรดและมะพร้าว

นอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่อค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ โดยขณะนี้ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฯลฯ พร้อมกันนี้จะยังคงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

สำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารในอาเซียน โดยในปี 2556 มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 981,000 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัว 1.5% (ข้อมูลจากสถาบันอาหาร) ซึ่งประเทศส่งออกหลักอยู่ที่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ  สำหรับการเชื่อมโยงนำงานวิจัยไปพัฒนาเพื่อสร้างความแปลกใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์อาหารทั้งคุณภาพ รสชาติ นั้น ยังรวมถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล อาทิ GMPHACCP และ Halal
  
      

NEWS & TRENDS