"ออคิด สลิงชอท" เผย 5 เทรนด์ใหม่มาแรงด้าน HR

จากงานประชุมนานาชาติประจำปีของ American Society for Training and Development องค์กรด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด เผยแนวโน้มการพัฒนาคนและองค์กร 5 แบบที่กำลังมาแรง คือ

 


จากงานประชุมนานาชาติประจำปีของ American Society for Training and Development องค์กรด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ออคิด สลิงชอท จำกัด เผยแนวโน้มการพัฒนาคนและองค์กร 5 แบบที่กำลังมาแรง คือ

1.Coaching Engagement การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญยังคงเป็น Big Trend สำหรับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหาร ซึ่ง Spiritual Coaching และ Life Coaching (การปล่อยวาง ความเชื่อ ฯลฯ) เป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตามมาด้วย Leadership & Business Coaching 

2.Mobile Learning การใช้ Social Media ต่างๆ ผ่านเครื่องมือสื่อสารหลากรูปแบบเป็นช่องทางในการเรียนรู้ ที่มีให้เห็นมากมายจนเกือบจะกลายเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในทุกๆ ห้องเรียน

3.Game-based Solution ความพยายามที่จะผสมผสานความสนุกสนานเข้ากับเนื้อหาผ่านเกมส์ต่างๆ เพื่อทำให้เป็น Edutainment คืออีกกระแสหนึ่งของการพัฒนาคนและองค์กรที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าสมองของคนทุกเพศทุกวัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะที่มีความรื่นรมย์ และผ่อนคลาย

4.Neuroscience Platform เมื่อการพัฒนาคนเกิดขึ้นหลายครั้งแต่ยังไม่ได้ผล รวมถึงกระแสที่ตั้งคำถามว่าการอบรมต่างๆ นั้นได้ผลจริงหรือไม่ การหาคำตอบโดยใช้วิทยาศาสตร์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งการใช้ความรู้ด้านการทำงานของสมองมาเป็นแพลทฟอร์มในการเรียนรู้ โดยเฉพาะศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้นำ และโปรแกรมการทำงานของสมอง ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่สำคัญด้วยเหตุผลข้างต้นนั่นเอง 

5.Diversity Management ความหลากหลายในเรื่องของ Generation วัฒนธรรม ภาษา ผิวพรรณ เชื้อชาติ ฯลฯ เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับทุกๆ องค์กร การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนให้ความสนใจ 

ทั้งนี้ ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยมักเดินตามหลังประเทศในแถบตะวันตกประมาณ 2 เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ เป็นเวลาอันพอเหมาะพอควรสำหรับการศึกษาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ อย่างถ่องแท้ก่อนนำมาใช้จริง ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องราวใหม่ๆ มักเกิดขึ้นในบริษัทข้ามชาติก่อน ผู้บริหารที่ย้ายมาจากต่างประเทศจึงมีความสนใจกระแสการพัฒนาคนและองค์กรใหม่ๆ เหล่านี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มหลายด้านใน 5 Big Trends เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วในบ้านเรา เช่น ธุรกิจการโค้ชที่เติบโตปีละหลายสิบเปอร์เซ็นต์ หรือการหันมาให้ความสนใจกับความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้นอีกไม่นานเกินรอ แนวโน้มต่างๆ เหล่านี้จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะ Mobile Learning อันเป็นผลมาจากการใช้ Social Media ของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
 

NEWS & TRENDS