พาณิชย์เปิดแนวคิดหนุนอาหารฮาลาลตั้งแฟรนไชส์

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า กระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดที่จะบูรณาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย ทั้งระบบโดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ, การหาช่องทางตลาด การสนับสนุนด้านวัตถุดิบ และการสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานฮาลาลไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่ว โลกมากขึ้น โดยตั้งเป้าผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทยเพิ่มจาก 4.3% ของมูลค่าตลาดรวมอาหารฮาลาลโลก ในปัจจุบันที่มีไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 10% สัดส่วน จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 4.3% เป็น 10% ภายในปี 2557 โดยจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารไทยจัดทำแฟรนไชส์ฮาลาล จำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า กระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดที่จะบูรณาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย ทั้งระบบโดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ, การหาช่องทางตลาด การสนับสนุนด้านวัตถุดิบ และการสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานฮาลาลไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่ว โลกมากขึ้น โดยตั้งเป้าผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทยเพิ่มจาก 4.3% ของมูลค่าตลาดรวมอาหารฮาลาลโลก ในปัจจุบันที่มีไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 10% สัดส่วน
จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 4.3% เป็น 10% ภายในปี 2557 โดยจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารไทยจัดทำแฟรนไชส์ฮาลาล จำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

นายณัฐวุฒิกล่าวว่า นอกจากนี้ จะหารือกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เพื่อขอให้จัดสรรพื้นที่ทั้งในสนามบินและพื้นที่ของ ร.ฟ.ท. จัดตั้งโซนร้านค้าอาหารฮาลาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้รับประทาน อาหารได้ง่ายขึ้น

"ภาครัฐมีแนวคิดในการส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ทั้งการตั้งแฟรนไชส์และมีแนวคิดที่จะให้ขยายกิจการในตลาดต่างประเทศ โดยเน้นประเทศอาเซียนก่อน จากนั้นค่อยขยายไปในกลุ่ม ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้จะให้การสนับสนุนร้านอาหารไทยในต่างชาติที่มีความเข้มแข็งโดยการ ส่งเสริมการขยายกิจการ โดยจะหารือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงการสนับสนุนวัตถุดิบในการผลิตสินค้าด้วย โดยจะเริ่มจากร้านอาหารไทยมุสลิมในมาเลเซีย หรือร้านต้มยำกุ้งก่อน" นายณัฐวุฒิกล่าว 

NEWS & TRENDS