คลินิกภาษี SMEs ไปได้สวยคลังเตรียมแผนพัฒนาต่อยอด

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เปิดให้บริการคลินิกภาษี เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญภาษีธุรกิจ จาก 3 กรมภาษีคือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรมาช่วยอำนวยความสะดวกที่จุดเดียวเบ็ดเสร็จจำนวน 268 จุดทั่วประเทศ หรือดูข้อมูลได้ที่ http://taxclinic.mof.go.th ตลอด 24 ชม.

 


นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เปิดเผยว่า  กระทรวงฯ  ได้เปิดให้บริการคลินิกภาษี เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย  รวมถึงประชาชนทั่วไป    ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญภาษีธุรกิจ  จาก 3 กรมภาษีคือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรมาช่วยอำนวยความสะดวกที่จุดเดียวเบ็ดเสร็จจำนวน 268 จุดทั่วประเทศ หรือดูข้อมูลได้ที่ http://taxclinic.mof.go.th ตลอด 24 ชม.

โดยเบื้องต้นรวบรวมข้อมูลภาษีธุรกิจ 55 ประเภทไว้ในเว็บไซต์  เช่น ธุรกิจเครื่องประดับ  เครื่องปรับอากาศ  สินค้าโอท็อป สปา เครื่องจักรสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก  ผ้าไหม  ปลาร้าบอง และสุราแช่พื้นเมือง  ซึ่งในอนาคตจะขยายธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันได้เปิดคอลเซ็นเตอร์ 1689 อีก 10 คู่สาย เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

“ หลังจากที่กระทรวงฯ เปิดเว็บไซต์ตั้งแต่เดือนก.พ.จนถึงปัจจุบันพบว่า มีผู้สนใจเข้าชมแล้ว 36,229 ราย และมีตัวเลขการเข้าคลิกถึง 1.17 แสนครั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก และเชื่อว่าการเปิดบริการอย่างเป็นทางการครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น ”

นอกจากนี้มีแผนพัฒนาคลินิกภาษีให้เป็นศูนย์กลางและฐานความรู้ด้านภาษีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพเอกชนไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปี 58  และเชื่อว่าการที่ผู้ประกอบการเข้าใจในระบบภาษีอย่างแท้จริงจะทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง  เพราะหากหลบเลี่ยงภาษีอาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถขยายได้อย่างเต็มที่
 

NEWS & TRENDS