LH Bank บริจาคหนังสือให้ กรมราชทัณฑ์

นายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบหนังสือที่ได้รับบริจาค จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าธนาคาร ให้แก่กรมราชทัณฑ์ ในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้ต้องขัง โดยมีนายกนก กรุณามิตร ผู้ตรวจราชการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการส่งเสริมส่วนการศึกษา กรมราชทัณฑ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 LH Bank บริจาคหนังสือให้ กรมราชทัณฑ์


  นายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบหนังสือที่ได้รับบริจาค จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าธนาคาร ให้แก่กรมราชทัณฑ์ ในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้ สู่กรมราชทัณฑ์” เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้ต้องขัง โดยมีนายกนก กรุณามิตร ผู้ตรวจราชการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้อำนวยการส่งเสริมส่วนการศึกษา กรมราชทัณฑ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

NEWS & TRENDS