ธนาคารกรุงเทพจับรางวัลเที่ยว ตปท. ให้สมาชิก Thaitrade.com

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กลาง) นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการสำนักพาณิชย์ดิจิตอล (ที่ 2 จากซ้าย) และนางอารดา เฟื่องทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพาณิชย์ดิจิตอล (ซ้าย) กระทรวงพาณิชย์

 


ธนาคารกรุงเทพจับรางวัลเที่ยว ตปท. ให้สมาชิก Thaitrade.com

 
  นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กลาง) นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการสำนักพาณิชย์ดิจิตอล (ที่ 2 จากซ้าย) และนางอารดา เฟื่องทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพาณิชย์ดิจิตอล (ซ้าย) กระทรวงพาณิชย์

ในโอกาสให้เกียรติร่วมพิธีจับรางวัลพิเศษแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ จำนวน 22 รางวัล มูลค่า 1,920,000 บาท ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการไทยที่เป็นสมาชิก Thaitrade.com และมียอดการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศ ผ่านธนาคารกรุงเทพตามเกณฑ์ที่กำหนด นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ธนาคารกรุงเทพและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการ Thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์ดิจิตอลเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการค้าออนไลน์
 

NEWS & TRENDS