สั่งทูตพาณิชย์ทำแผนกระตุ้นส่งออกชี้ 7% เรื่องยาก

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณชย์ 62 แห่งทั่วโลก โดยมอบนโยบายให้แต่ละแห่งจัดทำแผนงานการกระตุ้นการส่งออกในไตรมาส 4 และในปี 2557 เพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 23 กันยายน

 


นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณชย์ 62 แห่งทั่วโลก โดยมอบนโยบายให้แต่ละแห่งจัดทำแผนงานการกระตุ้นการส่งออกในไตรมาส 4 และในปี 2557 เพื่อกำหนดเป้าหมายการส่งออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 23 กันยายน

รมว.พาณิชย์ ยอมรับว่า เป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ 7-7.5% คงทำได้ยาก เพราะในช่วง 7 เดือน ส่งออกขยายตัวเพียง 0.6% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ท้อถอย แต่พยายามทำทุกวิถีทางที่จะกระตุ้นการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีให้ขยายตัวได้มากที่สุด

ทั้งนี้ จะมีการปรับเป้าหมายการส่งออกเมื่อใดนั้น จะต้องรอฟังแผนกระตุ้นการส่งออกของทูตพาณิชย์ในสัปดาห์หน้าก่อน รวมทั้งจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อนำมาประมวลผลและประเมินเป้าหมายส่งออกที่ชัดเจน

"ต้องยอมรับว่าตัวเลข 7-7.5% เป็นไปได้ยากแล้ว ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นที่ต่างประสบปัญหาการส่งออกชะลอเช่นเดียวกัน ซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือของปีจะทำทุกทางให้ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด"
 

NEWS & TRENDS