พาณิชย์งัด50มาตรการกู้ส่งออก

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออก 50 มาตรการ กระตุ้นส่งออกในไตรมาส 3-4 ของปี 2556 เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกอีก 758 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 22,740 ล้านบาท ในสินค้า 20 รายการ เช่น รถยนต์ และชิ้นส่วน, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, น้ำมันสำเร็จรูป, อัญมณีและเครื่องประดับ, ยางพารา, ผลิตภัณฑ์ยางพารา, เหล็ก, เครื่องจักรกล, แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ, อาหารทะเลกระป๋อง, ข้าว, น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง เป็นต้น

 


  รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ออก 50 มาตรการ กระตุ้นส่งออกในไตรมาส 3-4 ของปี 2556 เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งออกอีก 758 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 22,740 ล้านบาท ในสินค้า 20 รายการ เช่น รถยนต์ และชิ้นส่วน, คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, น้ำมันสำเร็จรูป, อัญมณีและเครื่องประดับ, ยางพารา, ผลิตภัณฑ์ยางพารา, เหล็ก, เครื่องจักรกล, แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ, อาหารทะเลกระป๋อง, ข้าว, น้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลัง เป็นต้น

ทั้งนี้ สินค้าส่งออก 20 อันดับแรกของไทยคิดเป็น 68% ของการส่งออกทั้งหมด โดย 7 เดือนของปี 2556 ส่งออกติดลบ 0.96% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีมูลค่าส่งออก 20 รายการ รวม 158,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ส่วนมาตรการ 50 มาตรการที่นำมากระตุ้นการส่งออก เช่น เครื่องปรับอากาศจะมีการนำคณะผู้นำเข้ารายใหญ่ในญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สหรัฐ เวียดนาม และยุโรป มาเจรจากับผู้ส่งออกไทย พร้อมทั้งมีการส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า, ผลิตภัณฑ์พลาสติก จะเน้นเจาะขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย และออสเตรเลีย รวมถึงการหาตลาดใหม่ในเม็กซิโก
สำหรับเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ จะนำผู้นำเข้ารายใหญ่จากอาร์เจนตินามาเจรจากับผู้ส่งออกไทย จัดกิจกรรมตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้าตามชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งเป้าให้ส่งออกในอาร์เจนตินาขยายตัว 40% มาเลเซียขยายตัว 20% และสิงคโปร์ขยายตัว 15% 

ส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนจะมีการจัดประชุมกระตุ้นการสั่งซื้อของบริษัทต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทย โดยเน้น ส่งออกไปตลาดออสเตรเลียในปีนี้ให้ขยายตัว 45% ตลาดแอฟริกาใต้ขยายตัว 75% 

ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางจะมีการนำคณะผู้แทนการค้าไปตลาดที่มีศักยภาพ พร้อมยกเลิกประกาศควบคุมยางล้อยานพาหนะ โดยเป้าหมายส่งออกไปตลาดจีน ขยายตัว 20% เวียดนามขยายตัว 10% ส่วนเครื่องประดับและอัญมณี ตั้งเป้าหมายส่งออกขยายตัวในตลาดสหรัฐ 10% ตลาดฮ่องกง 5% เยอรมัน 25% และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 60% เป็นต้น

  "ส่วนมาตรการสนับสนุนอื่นๆ เช่น การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมสร้างช่องทางการค้าใหม่ ขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุปสรรคและผลักดันการส่งออก 4 คณะ เน้นแก้ไขปัญหากฎระเบียบและภาษีที่ไม่เหมาะสม หรือการจัดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าชายแดน เป็นต้น" รายงานข่าวระบุ
 

NEWS & TRENDS