หอการค้าเผยผลสำรวจพบเศรษฐกิจไทยแย่ลง

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ สำรวจทิศทาง ศก. และการบริโภคไทยในภูมิภาคแย่ลง จ่อประเมินตัวเลข ศก.ใหม่ 12 ธันวาคม 56

 


ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ สำรวจทิศทาง ศก. และการบริโภคไทยในภูมิภาคแย่ลง จ่อประเมินตัวเลข ศก.ใหม่ 12 ธันวาคม 56

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจภาพรวมปัจจัยบวกของเศรษฐกิจภูมิภาคในไตรมาส 4/2556 ว่า มีเพียง 5 ข้อ คือ จำนวนนักท่องเที่ยว การค้าชายแดน นโยบายส่งเสริมการลงทุนของจังหวัด การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

ในขณะที่ปัจจัยลบ คือ ความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ทางการเมือง การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ราคาพืชผลทางการเกษตร ราคาน้ำมันเบนซิน การขาดแคลนแรงงาน สถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ ระดับราคาสินค้า ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโดยรวมและการบริโภคแย่ลง โดยมีภาคการท่องเที่ยวช่วยพยุงเศรษฐกิจเอาไว้ ในขณะที่ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้น ๆ ต่อการพัฒนาของจังหวัด

ทั้งนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะมีการปรับประมาณการณ์ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 56 และตัวเลขคาดการณ์ปี 57 อีกครั้งในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

NEWS & TRENDS