เล็งทำสมุดปกขาวเสนอนายกฯช่วยเหลือ SMEs

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. ที่จ.ตรัง ว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดยหอการค้าไทยจะสรุปผลการประชุมเพื่อทำสมุดปกขาวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในเดือนธ.ค.นี้

 


นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. ที่จ.ตรัง ว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ โดยหอการค้าไทยจะสรุปผลการประชุมเพื่อทำสมุดปกขาวเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในเดือนธ.ค.นี้ 

นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ปัญหาหลักของเอสเอ็มอีไทยในภาพรวมที่พบคือ มักมีสินค้าและบริการที่ไม่แตกต่างกัน ทำให้ต้องแข่งขันด้านราคา ขณะที่ยังมีปัญหาต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น แต่ยอดขายก็มีกำไรลดลง ขณะที่สต๊อกสินค้าเพิ่มขึ้น จนทำให้ขาดสภาพคล่อง และเข้าสู่วงจรอุบาทว์ ดังนั้นจึงต้องแก้ไขด้วยการรวมตัวกันสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยลดต้นทุน พร้อมกับเดินหน้าเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงาน และเดินหน้าสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ และเพื่อดำเนินการส่งเสริมเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS