บีโอไอจัดติวเข้มนักธุรกิจสนใจลงทุนอาเซียน

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เปิดเผยว่า ปัจจุบันต่างชาติสนใจลงทุนในเวียดนามดูจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2531–ธันวาคม 2555 พบว่า ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม โดยมีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 1,849 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 28,700 ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ 2 คือ ไต้หวันเข้าไปลงทุนทั้งสิ้น 2,234 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ 3 คือ สิงคโปร์ เข้าไปลงทุนทั้งสิ้น 1,119 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 24,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับ 10 มีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 298 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 6,100 ล้านเหรียญสหรัฐ

 


นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เปิดเผยว่า ปัจจุบันต่างชาติสนใจลงทุนในเวียดนามดูจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2531–ธันวาคม 2555 พบว่า ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนอันดับ 1 ที่เข้าไปลงทุนในเวียดนาม โดยมีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 1,849 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 28,700 ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ 2 คือ ไต้หวันเข้าไปลงทุนทั้งสิ้น 2,234 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อันดับ 3 คือ สิงคโปร์ เข้าไปลงทุนทั้งสิ้น 1,119 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 24,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับ 10 มีโครงการลงทุนทั้งสิ้น 298 โครงการ มูลค่าทุนจดทะเบียนประมาณ 6,100 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดังนั้น ระหว่างวันที่ 27 - 28 และ 30 เดือนพฤศจิกายน2556 นี้ บีโอไอ จะจัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศอาเซียนอื่นๆ รวม 3 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และอุดรธานี เพื่อให้นักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามได้รับข้อมูลเชิงลึกและรับทราบประสบการณ์ตรงจากนักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการลงทุน รวมทั้งกลยุทธ์การขยายกิจการในต่างประเทศ

ส่วนการจัดสัมมนาโอกาสและการลงทุนในประเทศเวียดนามตอนกลางจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ ส่วนครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยใช้หัวข้อ “Trade & Investment Opportunities in Central Vietnam ”

“ปัจจุบันธุรกิจไทยมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี และมีความเข้มแข็งทางการเงินมากขึ้น ประกอบกับการขาดแคลนแรงงานระดับล่างเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจไทยสนใจไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น บีโอไอจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ตลอดจนแนะนำโอกาสและลู่ทางการลงทุนแก่นักธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง” นายโชคดีกล่าว

 

NEWS & TRENDS