สัมมนา BCM: ทำธุรกิจให้ต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤต

การดำเนินธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยงที่หลากหลาย และไม่อาจคาดเดาได้ ธุรกิจจึงจำเป็น ต้องมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่จะกระทบกับธุรกิจอย่างเป็นระบบ

           การดำเนินธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยงที่หลากหลาย และไม่อาจคาดเดาได้  ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่จะกระทบกับธุรกิจอย่างเป็นระบบ   สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอจึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมการสัมมนาด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM ตามมาตรฐาน ISO22301  :2012

 

 

          เพื่อติดตามแนวโน้มใหม่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ  ในวันที่ 25 ก.ค. 2555  เวลา 9:00-17:00 ณ ห้องบอลรูมชั้น 1 โรงแรมโฟร์ ซีซันส์  ถ.ราชดำริ   ค่าธรรมเนียมท่านแรก 5,000 บาท ท่านต่อไป 2,500 บาท (ไม่รวมVAT)

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและใบตอบรับมาด้วยแล้ว

 

        หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณนันทกา ที่หมายเลข 02-617-1729 ต่อ 888,811

 

NEWS & TRENDS