หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ร่วมกับ Makro จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ร่วมพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ SME

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Makro) จัดกิจกรรม Business Matching เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย

 หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ร่วมกับ Makro

จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ร่วมพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ SME

วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

           หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (Makro) จัดกิจกรรม Business Matching เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณมนัญชยา เฟื่องฟูขจร) และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้า Own Brand บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (คุณศิริพร เดชสิงห์) ร่วมเปิดงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 90 คน จาก 51 บริษัท ทั้ง Foods และ Non-Foods

          Makro เป็น Modern Trade ค้าส่งรายใหญ่ของประเทศไทย ปัจจุบันมี 55 สาขา กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดตั้งสาขารูปแบบใหม่ อาทิ Makro Foods Service โดยมีลูกค้าหลักคือกลุ่ม Retailers ปัจจุบันได้เน้นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ HoReCa (Hotel-Restaurant-Catering) มากขึ้น รวมทั้งลูกค้าธุรกิจ Service อาทิ Offices, Schools, Hair salons, Printing Shops, Laundry shops เป็นต้น  

          ผู้ผลิต SME เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของ Makro ที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสินค้า Makro มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในวันเจรจาธุรกิจได้รับความสนใจจาก Makro  และการจัดกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME อย่างมาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จึงมีแผนจะร่วมมือจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 

 

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-345-1115-20, -1123-5, -1132, -1180  โทรสาร: 02-345-1119, 02-345-1281-3

มือถือ : 08-1836-9920, 08-6329-1975-8

อีเมล์ : inv@off.fti.or.th, business_matching@off.fti.or.th, bmatchingfti@gmail.com

เว็ปไซต์ :  www.ftimatching.com

Facebook : www.facebook.com/BusinessMatching  

 

NEWS & TRENDS