อบรมเคล็ดลับการเป็นติวเตอร์ชื่อดัง

เพื่อพัฒนาติวเตอร์หน้าใหม่สู่อาชีพติวเตอร์คุณภาพ สร้างงานสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้อย่างมั่นคง

อบรม “เคล็ดลับการเป็นติวเตอร์ชื่อดัง”
ปัจจุบันมีติวเตอร์อยู่เป็นจำนวนมาก แต่มีไม่กี่คนที่สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้หลายหมื่นบาทให้กับตนเอง
โซฟิคอนเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพติวเตอร์ และต้องการพัฒนาศักยภาพติวเตอร์และผู้ที่สนใจเป็นติวเตอร์
จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อให้ติวเตอร์รุ่นใหม่สามารถยืนหยัดสร้างชื่อเสียงและรายได้อย่างยั่งยืน
หัวข้อการอบรม
ติวเตอร์ต่างจากครูในโรงเรียนอย่างไร
บทบาทและหน้าที่ของติวเตอร์มีอะไรบ้าง  
ทำไมต้องมีติวเตอร์  
เทคนิคติวผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆมีอะไรบ้าง 
วิธีตอบคำถามให้โดนใจผู้ปกครอง 
แนวโน้มอาชีพติวเตอร์เป็นอย่างไร 
เคล็ดลับสู่การเป็นติวเตอร์ชื่อดังมีอะไรบ้าง
กำหนดการอบรม วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2555 
เวลา   8.30 - 16.00 น. (บริการอาหารว่างและอาหารกลางวันแบบจัดเต็ม)
สถานที่ อาคารโอภาสวนิช ถนนรามคำแหง ซอย 12
รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มเพราะเรารับจำนวนจำกัด
ค่าลงทะเบียน คนละ 650 บาท
สำรองที่นั่งและชำระเงินก่อนวันที่ 6 กันยายน ลดเหลือ 600 บาท
โทร. 0889748454     E-Mail: program@soficonthailand.com
www.soficonthailand.com 

NEWS & TRENDS