dtac SME package

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่กลุ่มธุรกิจของท่าน dtac มีความยินดีที่จะนำเสนอ package ที่จะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการโทรหากันภายในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง พร้อมอัตราค่าโทรพิเศษ ภายในเครือข่าย และนอกเครือข่าย dtac โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://www.dtac.co.th/SMEs/index.php หรือ สามารถติดต่อ ได้ที่่ คุณนุชนารถ +66850980659 หรือคุณชลธิชา +66850440743 ในเวลาทำการค่ะ

 

 

       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่กลุ่มธุรกิจของท่าน dtac มีความยินดีที่จะนำเสนอ package ที่จะทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยการโทรหากันภายในกลุ่มฟรี 24 ชั่วโมง พร้อมอัตราค่าโทรพิเศษ ภายในเครือข่าย และนอกเครือข่าย dtac  โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก http://www.dtac.co.th/SMEs/index.php

        หรือ สามารถติดต่อ ได้ที่่ คุณนุชนารถ +66850980659 หรือคุณชลธิชา +66850440743 ในเวลาทำการค่ะ

NEWS & TRENDS