ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ Thaitrade.com

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ Thaitrade.com

      

        นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ Thaitrade.com และสัมมนาเรื่อง “การตลาดออนไลน์บน thaitrade.com” โดยมีรศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล จากภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร  พร้อมด้วยคุณนทีทอง ทองไทย จากบริษัท Lenya Jewelry จำกัด หนึ่งในสมาชิกของ Thaitrade.com มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการทำตลาดบนโลกออนไลน์ ซึ่งมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมสัมมนากว่า 400  ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการส่งออก (รัชดา) เมื่อเร็วๆ นี้

NEWS & TRENDS