ศึกษาดูงานการบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Open House Network ศึกษาดูงานการบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รวมอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ สินค้าตกแต่งอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยครบวงจร วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 6.45-15.00 น.

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม Open House Network

ศึกษาดูงานการบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์รวมอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือ สินค้าตกแต่งอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 6.45-15.00 น. ณ ศูนย์กระจายสินค้า อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Highlight: ฟังบรรยายและ ศึกษาดูงาน “การบริหารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า Homepro”

ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

คุณขจร โทร. 02-345-1115, 08-6329-1978 คุณนราธิป โทร. 02-345-1120, 08-6329-1975

E-mail:khajohnw@off.fti.or.th,khajohn.fti@gmail.com, narathips@off.fti.or.th, narathip.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=268

 

NEWS & TRENDS