เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกับ โนมูระ มอบตู้น้ำ

โสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมกับ ชินอิจิ มิซูโน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) มอบตู้น้ำดื่มแก่ประชาชนในชุมชนจังหวัดปทุมธานีเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 ตู้ โดยมีนายประสิทธิ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

 

นายโสฬส  สาครวิศว  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (เอสเอ็มอีแบงก์)  ร่วมกับ นายชินอิจิ มิซูโน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทัพย์  โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  มอบตู้น้ำดื่มแก่ประชาชนในชุมชนจังหวัดปทุมธานีเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 30 ตู้  โดยมีนายประสิทธิ์ บุญลิขิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับมอบ ณ  ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

NEWS & TRENDS