กนอ. รับมอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

กนอ. รับมอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน

  

 

 

      ประสบศิลป์  โชติมงคล รองผู้ว่าการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. ร่วมเป็นเกียรติในงาน   “ขอบคุณทุกน้ำใจ เราคนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยจัดพิธีขอบคุณและมอบโล่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกองทัพภาคที่ 1 และผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 โดยมี พลโทอุดมเดช  สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 1  

NEWS & TRENDS