โล่ง!คลังชี้เงินช่วยอุทกภัยไม่เสียภาษี

สรรพากรยันเงินช่วยเหลือน้ำท่วมทุกกรณีจะได้รับการยกเว้นภาษีแน่นอน ด้านออมสินเดินเครื่องจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วม 5 พันบาท แล้วกว่า 7 แสนราย

       สรรพากรยันเงินช่วยเหลือน้ำท่วมทุกกรณีจะได้รับการยกเว้นภาษีแน่นอน ด้านออมสินเดินเครื่องจ่ายเงินชดเชยน้ำท่วม 5 พันบาท แล้วกว่า 7 แสนราย

       นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยหรือเงินบริจาค รวมถึงเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินต่างๆ จากส่วนราชการ รัฐบาล และภาคเอกชนในทุกกรณี โดยยืนยันว่าทุกกรณีในส่วนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้ประสบอุทกภัย แต่วงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่ได้รับ

       ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรได้มีการออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการ รวมไปถึงได้มีการออกมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้มีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาประชาชนเกือบทั้งประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ดังกล่าว

       “หลังจากนี้กรมสรรพากรก็คงจะมีการออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในส่วนต่างๆ ออกมาอีกเป็นระยะ ซึ่งแต่ละมาตรการคงต้องมีการคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยเชื่อว่าที่ผ่านมามาตรการของกรมที่ได้ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้คงครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมด” นางจิตรมณีกล่าว

       ด้านนายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทยอยอนุมัติกรอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนับตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค.2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 3.42  ล้านราย โดยธนาคารออมสินจะเบิกจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งมา

       ทั้งนี้ ล่าสุด ปภ.ได้แจ้งรายชื่อมาแล้ว 9.9 แสนราย และธนาคารได้ทยอยจ่ายเงินชดเชยไปแล้ว 7 แสนราย ในจำนวนนี้รวมถึงกรณีของกรุงเทพมหานครที่มีกรอบจ่ายเงินชดเชย จำนวน 6.2 แสนราย และได้ทำการจ่ายเงินชดเชยแล้วกว่า 6,000 ราย เพราะทาง ปภ.ทยอยส่งรายชื่อมาล่าสุดมีจำนวน 3.6 หมื่นรายแล้ว.

ที่มา : ไทยโพสต์

 

NEWS & TRENDS