พาณิชย์ชูAECวาระชาติ กสิกรฯรุกเจาะอาเซียน

พาณิชย์จับมือ 8 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ทำโครงการ AEC วาระแห่งชาติ ช่วย SME ไทยบุกอาเซียน ด้านกสิกรฯ รุกหาพันธมิตรเพิ่ม

       พาณิชย์จับมือ 8 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ทำโครงการ AEC วาระแห่งชาติ ช่วย SME ไทยบุกอาเซียน ด้านกสิกรฯ รุกหาพันธมิตรเพิ่ม  

       นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กรม ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือใน ”โครงการ AEC วาระแห่งชาติ SMEs” ร่วมกับ 8 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

       ปัจจุบันผู้ส่งออกกว่า 80% เป็นผู้ประกอบการ SMEs และสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 30% ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งประเทศ มีการจ้างแรงงานคิดเป็น 76% ของประเทศ ซึ่งการร่วมมือการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ จะช่วยให้ SMEs ไทยมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด AEC ได้เป็นอย่างดี 

       นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  กล่าวว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการเจรจาหาพันธมิตรทางธุรกิจกิจที่เป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มเติม ได้แก่ อินโดนีเซีย 3 แห่ง ลาว  2 แห่ง และสิงคโปร์ โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตรแล้ว 2 แห่งในเวียดนาม คือ ธนาคารเวียดติน และธนาคารเพื่อการพัฒนาเกษตรแห่งเวียดนาม (Agricultural Bank)

       ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะสั้นของธนาคารในการรองรับการเข้าสู่เออีซีในปี 2558 โดยเฉพาะการนำลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารขยายไปสู่ตลาดนี้  และในปี 2555 จะเริ่มจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจในกลุ่มประเทศดังกล่าวด้วย.

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS