กนอ.แจกแหลก ช่วยโรงงานจมน้ำ

บอร์ด กนอ.คลอดมาตรการช่วยผู้ประกอบการในนิคมฯ ที่ถูกน้ำท่วม ออมสินเริ่มปล่อยกู้สร้างเขื่อนกั้นน้ำ

    บอร์ด กนอ.คลอดมาตรการช่วยผู้ประกอบการในนิคมฯ ที่ถูกน้ำท่วม ออมสินเริ่มปล่อยกู้สร้างเขื่อนกั้นน้ำ

    นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (บอร์ด กนอ.) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนัดแรกว่าที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ 1.การยกเว้นค่าบริการในการออกใบอนุญาตกรณีใบอนุญาตเสียหาย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2554 - 31ธ.ค.2555 กรณีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภายในปี 2555 และกรณีการออกหนังสือรับรองสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2554 - 31 มี.ค.2555 2.ด้านบริการกรณีการบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี โดยจะประสานกับกรมศุลกากร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ออกนอกเขตประกอบการเสรีโดยด่วน 

    นอกจากนี้ ยังได้อนุญาตให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่และทำงานภายใต้กฎหมายของ กนอ.ได้ในกรณีที่เกินกว่าเกณฑ์ที่ กนอ.กำหนดตั้งแต่เดือน ต.ค.2554 ถึงเดือน ธ.ค.2555 โดยจะต้องมีการแจ้งให้ กนอ.ทราบทุก 6 เดือน 

    ด้าน นายบรรลือ พันธ์พงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยที่ผ่านมานั้น ขณะนี้มีนิคมฯเข้ามาติดต่อธนาคารออมสินแล้วจำนวน 5 นิคมฯ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โดยนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีได้แจ้งวงเงินที่จะขอกู้ในเบื้องต้นแล้วประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งข้อมูลทางการเงินให้กับธนาคารพิจารณาสินเชื่อได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ส่วนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยู่ระหว่างรออนุมัติแบบเขื่อนจากทางไจกา ส่วนด้านนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางกะดี และสหรัตนนคร ได้เข้ามาติดต่อธนาคารเพื่อขอทราบรายละเอียดเบื้องต้นแล้วเช่นกัน

    ทั้งนี้ ทุกนิคมฯ ดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ อีกทั้งยังไม่เคยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการนิคมฯ นำโรงงานในนิคมฯ มาค้ำประกันแต่อย่างใด.

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS