สศอ.ปั้น 200 มือโปร นักออกแบบอัญมณี

สศอ.เร่งสร้างนักออกแบบมือโปร หนุนตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยติด TOP 5 ของโลก

      นายอภิวัฒน์  อสมาภรณ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ด้วยมูลค่าการส่งออกสูงถึง 300,000 ล้านบาทต่อปี

      โดยมีผู้ประกอบการ ประมาณกว่า 900,000 ราย ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และ SMEs ซึ่งทิศทางการส่งออกในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดแถบตะวันออกกลางถือเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นผลมาจากลูกค้าส่วนใหญ่ประทับใจในความประณีตของช่างฝีมือชาวไทย แต่ผู้ประกอบการเริ่มประสบปัญหาในเรื่องนักออกแบบที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

      “สศอ.ได้จัดสรรค์งบประมาณภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ปีงบประมาณ 2554 เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาการออกแบบอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย”  ตั้งเป้าพัฒนานักออกแบบ 200 ราย โดยเน้นการอบรมการออกแบบด้วยมือ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และการสร้างต้นแบบ เพื่อสามารถนำเทคโนโลยี มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการนำไปสู่การสร้างตราสินค้า (Branding) และกำหนด Trend ได้ในอนาคต

      ขณะเดียวกันก็จัด Workshop สำหรับนักออกแบบมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน้นการเรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจจากนักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียง รวมถึงเรียนรู้แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับให้ประสบผลสำเร็จ เพราะแฟชั่นของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการจัดสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการ นักเรียน-นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเกิดความคึกคักตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่อย่างไม่หยุดยั้งต่อไป” นายอภิวัฒน์ กล่าว

NEWS & TRENDS