“หมู่บ้านไทยในดูไบ” ส่งเสริมแรงงานไทยในอาหรับ

สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน ได้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านไทย(Thai Village)ในงานแสดงสินค้าหมู่บ้านนานาชาติที่ดูไบ ( Global village- Dubai 2011-2012 )โดยมี อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ผู้จัดทำโครงการหมู่บ้านไทย ให้การต้อนรับ และพาชมสินค้าและบริการของไทย พร้อมกิจกรรมการละเล่นและศิลปวัฒนธรรมไทยภายในงาน โดยกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหมู่บ้านไทย(Thai pavilion)ว่าเป็นเสมือนเวทีแห่งการส่งเสริมแรงงานไทยในประเทศแถบภูมิภาคอาหรับ พร้อมยินดีให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนแรงงานไทยให้เติบโตในดินแดนตะวันออกกลางอย่างมีศักยภาพและยั่งยืน

 

 

       สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน ได้เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านไทย(Thai Village)ในงานแสดงสินค้าหมู่บ้านนานาชาติที่ดูไบ ( Global village- Dubai 2011-2012 )โดยมี อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ผู้จัดทำโครงการหมู่บ้านไทย ให้การต้อนรับ และพาชมสินค้าและบริการของไทย พร้อมกิจกรรมการละเล่นและศิลปวัฒนธรรมไทยภายในงาน โดยกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหมู่บ้านไทย(Thai pavilion)ว่าเป็นเสมือนเวทีแห่งการส่งเสริมแรงงานไทยในประเทศแถบภูมิภาคอาหรับ พร้อมยินดีให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนแรงงานไทยให้เติบโตในดินแดนตะวันออกกลางอย่างมีศักยภาพและยั่งยืน

 

NEWS & TRENDS