ยอดโรงงานจมน้ำสูญหาย 2.3 แสน ล้าน

ยอดโรงงานจมน้ำสูญหาย 2.3 แสน ล้าน

       นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานสัมมนากิจกรรมช่วยเหลือ (ฟื้นฟู) โรงงานหลังน้ำท่วม ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) จัดขึ้น ว่า จากการสำรวจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 40 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7,510 โรงงาน คิดเป็นประมาณ 80% ของจำนวนโรงงานที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด มูลค่าความเสียหายรวมค่าเสียโอกาสประมาณ 230,000 ล้านบาท

       นายอาทิตย์ กล่าวว่า สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นความเสียหายที่เกิดกับเครื่องจักรประมาณ 86,500 ล้านบาท ที่เหลือเป็นความเสียหายของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูป คาดว่าจะสำรวจความเสียหายทั้งหมดภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ขณะที่การฟื้นฟูคาดว่าทุกแห่งจะเร่งฟื้นฟูให้เร็วที่สุด เช่น การฟื้นฟูในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการผลิตได้เกือบทั้งหมดในเดือนมีนาคมปี 2555 และกลุ่มที่ฟื้นตัวเร็วที่สุด คือ เอสเอ็มอี เพราะมีความคล่องตัวในการรับสถานการณ์ เห็นได้จากเขตประกอบการแฟคทอรี่แลนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีโรงงาน 90 แห่ง ฟื้นตัวทั้งหมดแล้ว

       อย่างไรก็ตาม ส่วนมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี รัฐบาลเตรียมวงเงินไว้ประมาณ 140,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค้ำประกันสินเชื่อโดยบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (บสย.) ประมาณ 100,000 ล้านบาท ที่เหลืออีกประมาณ 40,000 ล้านบาท เป็นการกู้จากสถาบันการเงิน 14 แห่ง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อ 15 ล้านบาทต่อราย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและปรับปรุงเครื่องจักร ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมยังจัดคลินิกฟื้นฟูผู้ประกอบการ รวมทั้งเตรียมของบประมาณเพิ่มเติมช่วยเหลือโรงงานขนาดเล็กในการซ่อมแซมเครื่องจักร ระบบหม้อน้ำ ระบบไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงดูแลและควบคุมเรื่องการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายแยกออกจากขยะทั่วไปอย่างถูกต้อง

ที่มา : บ้านเมือง

NEWS & TRENDS