ค้าภายในทบทวนสินค้าควบคุมสิ้นปีนี้

กรมการค้าภายใน คาดทบทวนราคาสินค้าควบคุมภายในสิ้นปีนี้ ก่อนชงเข้า กกร.ต้นปีหน้า

         นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าในการทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุมจากปัจจุบันมีอยู่ 41 รายการ ว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ให้พิจารณาภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม 2555 ส่วนสินค้า 16 รายการที่จัดให้เป็นสินค้าควบคุมในช่วงน้ำท่วมนั้น คาดว่าปลายปีนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะพอดีกับกำหนดระยะเวลาควบคุมสิ้นปีนี้เช่นกัน

          ส่วนแนวทางในการพิจารณาทบทวนรายการสินค้าควบคุมที่ปัจจุบันมีอยู่ 41 รายการ ว่ามี 3 ปัจจัยหลัก คือสินค้าตัวนั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน โครงสร้างของผู้ประกอบการมีอยู่น้อยรายหรือไม่ และสินค้าตัวนั้นมีปัญหาหรือไม่ นอกจากนี้อาจนำปัจจัยเศรษฐกิจโลกมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งจะให้ความสำคัญจากเศรษฐกิจในภูมภาคเอเชียและจีนเป็นสำคัญ เนื่องจากมีความต้องการสินค้ามาก อีกทั้งประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้าสำคัญจากจีน คือปุ๋ย และเหล็ก

          สำหรับกลุ่มยุโรปหรืออเมริกาจะดูเฉพาะปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันว่าจะมีความผันผวนหรือไม่ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าเป็นอย่างมาก ส่วนกลุ่มสินค้าอื่นที่มีความจำเป็นและมีการแข่งขันสูงแต่ไม่ได้จัดเป็นสินค้าควบคุม ทางกรมการค้าภายในก็จะติดตามราคาสินค้าเป็นพิเศษและอาจจะจัดกิจกรรมธงฟ้าในกลุ่มสินค้าดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ที่มา : คมชัดลึก

NEWS & TRENDS