อุตฯ เดินหน้าช่วยเอสเอ็มอีสำลักน้ำ

กระทรวงอุตฯลงพื้นที่ฐานการผลิตชั่วคราว เผยยังมีเอสเอ็มอีเข้ามาใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงพร้อมให้ความช่วยเหลือ

       น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานการผลิตชั่วคราวของผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย ภายใต้ “โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ที่ประสบภัยเข้ามาใช้พื้นที่ของศูนย์ฯ และกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดหาเรือ รถยนต์ เข้าไปช่วยขนย้ายชิ้นส่วนสำคัญของโรงงาน ได้แก่ วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป เข้ามาจัดเก็บไว้ที่ศูนย์ฯ รวมทั้งยังให้ผู้ประกอบการสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารและดำเนินการทางธุรกิจในเบื้องต้น ตลอดจนให้แรงงานที่ประสบภัยสามารถเข้ามาพักพิงที่ศูนย์ฯ ได้เป็นการชั่วคราว

       ทั้งนี้ศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม มีการดำเนินการทั้งสิ้น 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ส่วนภูมิภาค 3 แห่ง และส่วนกลาง 2 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5) มีบริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด (สาขาขอนแก่น) ผลิตกระเป๋าถือสตรี ตรา NARAYA เข้ามาใช้บริการ 2.ศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8) มีห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเจริญ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กและอลูมิเนียม และบริษัท เอ็มแอนด์อาร์แลบเบอราทอรี่ จำกัด ผลิตแป้งโกกิเข้ามาใช้บริการ 3.ศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9) มีบริษัท ซิงเกอร์พอยท์พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องบิน เข้ามาใช้บริการ 4.ศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 2 แห่ง

ที่มา : บ้านเมือง

NEWS & TRENDS