ปีใหม่คนกรุงออกตจว.น้อยลงเน้นฉลองที่บ้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการฉลองปีใหม่ต้อนรับปี 2555 ของคนกรุงเทพฯ เม็ดเงินใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 19,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบรรยากาศในการจับจ่ายโดยรวมของคนกรุงเทพฯ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันทั้งจากภาวะราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาวะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ ที่เพิ่งผ่านพ้นไป

       ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า จากการสำรวจพฤติกรรมการฉลองปีใหม่ต้อนรับปี 2555 ของคนกรุงเทพฯ  เม็ดเงินใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 19,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยบรรยากาศในการจับจ่ายโดยรวมของคนกรุงเทพฯ ยังต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันทั้งจากภาวะราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งภาวะวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ ที่เพิ่งผ่านพ้นไป

       โดยปัจจัยกดดันเหล่านี้ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนกรุงเทพฯ ทำให้คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เลือกที่จะระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มากขึ้น และส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ โดยพบว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เลือกวางแผนที่จะทำกิจกรรมช่วงปีใหม่ภายในกทม.มากขึ้น

       โดยเลือกการทำบุญ การร่วม/จัดงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่ในกทม. และการทำกิจกรรมเพื่อเป็นการพักผ่อนภายในบ้าน แทนการไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบเช้าไปเย็นกลับ และการกลับภูมิลำเนาเดิมที่ต่างจังหวัด สำหรับพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของขวัญปีใหม่ปี 2555 ของคนกรุงเทพฯ ไม่คึกคักเท่าที่ควร ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยลบจากสินค้ามีราคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับคนต้องการออมเงินและจัดสรรเงินสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นมากขึ้น เช่น การซ่อมแซมและทำความสะอาดบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่วางแผนว่าจะซื้อและมอบของขวัญปีใหม่ในปีนี้ ส่วนใหญ่เน้นที่จะคำนึงประโยชน์ใช้สอยของสินค้า ควบคู่กับคุณภาพและราคาของสินค้า

NEWS & TRENDS