ไฟเขียวเยียวยา2.19หมื่นล.

ไฟเขียวเยียวยา2.19หมื่นล.

       รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว. พาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. ได้อนุมัติวงเงินเพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ประสบอุทกภัยปี 2554/2555 รวมวงเงิน 5,586 ล้านบาท

        ส่วนนวยงานราชการ นอกจากโครงการของกระทรวงอุตสาห กรรมที่อนุมัติวงเงิน 2,833 ล้านบาทแล้ว ยังเห็นชอบโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทำให้ยอดวงเงินส่วนนี้อยู่ที่ 16,408 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้ในกลุ่มโครงการฟาสต์แทร็ก ที่มีความพร้อมดำเนินการภายใน 2-3 เดือน 9,405 ล้านบาท และโครงการที่พร้อมดำเนินการใน 1 ปี 3,778 ล้านบาท เมื่อรวมโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 21,994 ล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ที่มีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยเป็นประธานพิจารณาอีกครั้ง

ที่มา : ข่าวสด

NEWS & TRENDS