ชงบอร์ดBOIอุ้ม2พันโรงงานจมน้ำ เว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล8ปี

"บอร์ด บีโอไอ" นัดประชุมก่อนสิ้นปี อุ้มกิจการจมน้ำ เคาะมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี แต่มีเงื่อนไขจำกัดวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของ วงเงินลงทุน

      "บอร์ด บีโอไอ" นัดประชุมก่อนสิ้นปี อุ้มกิจการจมน้ำ เคาะมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี แต่มีเงื่อนไขจำกัดวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของ วงเงินลงทุน

      นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี จะจำกัดวงเงิน ให้เหลือ 1.5 เท่า ของวงเงินลงทุน จากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน และเป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจาก บีโอไออยู่แล้ว คาดว่า จะมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกนิคมฯที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี เข้าข่ายประมาณ 1,700 ราย ทั้งนี้ ยังได้ทำการสำรวจมีจำนวนผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีกี่ราย ซึ่งโดยรวมคาดว่าจะมีผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ประมาณ 2,000 ราย

      นอกจากนี้ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในการลงทุนสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถาวร ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี จำกัดวงเงิน 2 เท่า จากวงเงินลงทุน ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังต้องให้ ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาก่อน และนอกเหนือจากนี้ ที่ประชุมบอดร์บีโอไอจะมีการพิจารณาส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ด้วย

      "คิดว่าการประชุมครั้งนี้น่าจะได้ข้อสรุปแล้ว เพราะนักลงทุนจำเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าวในการตัดสินใจเข้ามาลงทุน หรือขยายการลงทุนต่อในเมืองไทย ซึ่งการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลือ อย่างชัดเจน จะทำให้กลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าข่ายลดลงจากเดิมที่จะให้ทุกคนเข้าร่วมได้ รวมถึงการจำกัดวงเงิน ทำให้รายได้ที่รัฐบาลจะสูญเสียลดลง" นางอรรชกา กล่าว

      มีรายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า ในการประชุมบอร์ดบีโอไอก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ได้มอบหมาย ให้บีโอไอและกรมสรรพากรไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่อาจจะกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ จึงยังไม่มีการอนุมัติมาตรการช่วยเหลือใดออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุน

ที่มา : แนวหน้า

NEWS & TRENDS