ปี"55 คาดเถ้าแก่ใหม่ผุด6.6หมื่น

ปี"55 คาดเถ้าแก่ใหม่ผุด6.6หมื่น

        นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนธุรกิจใหม่ในปีนี้มีแล้วถึง 6 หมื่นราย ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15% ถึงแม้จะมีปัญหาน้ำท่วมในช่วงไตรมาสสุดท้าย โดยประเมินว่า แนวโน้มการจดทะเบียนในปีหน้าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 10% หรือคิดเป็นการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ไม่ต่ำกว่า 6.6 หมื่นราย โดยปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยในปีหน้าที่สำคัญคือ การแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาล และสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจโลก รวมถึงการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

        อย่างไรก็ตาม มองว่าธุรกิจเด่นที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปีหน้าที่มาแรง ยังคงเป็นธุรกิจก่อสร้าง ที่จะมารองรับการฟื้นฟูน้ำท่วม และการลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจนันทนาการและบันเทิง รวมถึงธุรกิจบริการ โดยปัจจุบันไทยมีนิติบุคคลทำธุรกิจอยู่ทั่วประเทศกว่า 5 แสน 1 หมื่นราย ทั้งนี้ ในปีหน้าจะเน้นการทำงานเชิงบูรณาการโดยจะนำหน่วยงานรัฐบาล เข้ามาทำงานร่วมกันให้มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้กับภาคเอกชน และการเร่งเตรียมความพร้อมภาคเอกชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับเออีซี รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ โดยประเมินไทยจะได้ขยับอันดับประเทศ

ที่มา : ข่าวสด

NEWS & TRENDS