จ่อเปิดตราสินค้า TTM กระตุ้นส่งออก ดันสู่แบรนด์ชั้นนำโลก

กรมส่งเสริมการส่งออกเตรียมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Quality Mark (TTM) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีในกลุ่มเป้าหมายต่อประเทศไทย และยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทย อีกทั้งการสร้างการรับรู้และสร้างการจดจำตราสัญลักษณ์

       นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ระบุว่า กรมส่งเสริมการส่งออกเตรียมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Trusted Quality Mark (TTM) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีในกลุ่มเป้าหมายต่อประเทศไทย และยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทย อีกทั้งการสร้างการรับรู้และสร้างการจดจำตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าและแบรนด์ชั้นนำของไทยในตลาดโลก มากกว่านั้น ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าและบริการของไทยที่ได้รับสัญลักษณ์นี้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและกระตุ้นให้การส่งออกขยายตัว
   
       อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจวิจัยการรับรู้ของผู้บริโภคในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พบว่า ไทยมีความโดดเด่นด้านภาพลักษณ์สินค้าและบริการ เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน ซึ่งตราสัญลักษณ์ TTM โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เดือน ม.ค.2555 ผ่านเว็บไซต์
www.thaitrade.com ล่าสุด ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อต่างประเทศ โดยมีร้านค้าออนไลน์แล้วกว่า 3,081 ร้านค้า ประกอบด้วยสินค้ากว่า 32,908 รายการ มีผู้ซื้อต่างประเทศเข้ามาชมสินค้าแล้วกว่า 241,377 ราย และคาดว่าในปี 2555 จะตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย มีผู้ซื้อมาลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย ก่อนจะให้เว็บไซต์ดังกล่าว เป็นศูนย์กลางการซื้อขายทางออนไลน์ที่มีโอกาสเข้าถึงคู่ค้าได้ทั่วโลก

ที่มา : มติชน

NEWS & TRENDS