เตรียมปั้นเอสเอ็มอี 8 พันรายบุกตลาดอาเซียน

อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผย แผนปี 2555 เตรียมปั้น ผู้ประกอบการ 8,000 ราย ติวเข้มเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดหนัก แบบมีพี่เลี้ยง ตลอดการเดินทาง จนกว่าจะเป็นตัวจริงในเวทีอาเซียน ชี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความรู้ AEC เป็นอย่างดี และพร้อมจะพัฒนาเพื่อบุกตลาด อาเซียน

       อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผย แผนปี 2555 เตรียมปั้น ผู้ประกอบการ 8,000 ราย ติวเข้มเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดหนัก แบบมีพี่เลี้ยง ตลอดการเดินทาง จนกว่าจะเป็นตัวจริงในเวทีอาเซียน ชี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความรู้ AEC เป็นอย่างดี และพร้อมจะพัฒนาเพื่อบุกตลาด อาเซียน
      
       นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในส่วนของทิศทางการส่งเสริมเอสเอ็มอี ในปี 2555 นั้น ทางกรมฯมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการให้ ก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECในปี 2015 โดยจัดทำ “โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการมาบ้างแล้วในปีที่ผ่านมา แต่ทำในลักษณะของการให้ความรู้ แต่ในปี 2555 ทางกรม จะทำแบบมีพี่เลี้ยง พร้อมการจัดทำโรดแมด เป็นรายกิจการ โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการจากทั่วประเทศจำนวน 8,000 ราย มาเข้าร่วมโครงการ
      
       สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะคัดเลือกจากผู้ที่มีความพร้อม และมีความรู้ในเรื่องของ AEC อยู่ในระดับหนึ่ง คือ อาจจะผ่านการอบรมจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีหลายหน่วยงานเปิดการอบรมให้ความรู้ในเบื้องต้นอยู่แล้ว และผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะพัฒนา กิจการของตัวเอง เพื่อออกไปสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียน
      
       ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม จะแบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่มละ 50-60 คน และมาทำเวิร์คชอป ร่วมกัน โดยกรมฯจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเป็นรายกิจการ ไปตลอด รวมถึงการลงพื้นที่ พร้อมเข้าไปทำตลาดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งก็จะมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และมีการทำตลาดในประเทศนั้น คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำคอยดูแลพร้อมกันไปด้วย ซึ่งในส่วนของพี่เลี้ยง คาดว่าจะมีประมาณ 50-100 ราย
      
       “จากการเปิดเขตเสรีการค้าอาเซียน AEC ในปี 2015 เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะต้องตื่นตัว และเตรียมความพร้อม เพราะในวันนี้ เราจะมีแค่เพียงความรู้ ไม่ได้ เราก็จะต้องลงมือทำ และเราต้องพัฒนาตัวเราเองให้ขึ้นเป็นผู้นำในเวทีนี้ให้ได้ ซึ่งทำก่อน ก็จะได้เปรียบ ในช่วงแรก บางครั้งการทำคนเดียว สำหรับเอสเอ็มอี คงจะเป็นเรื่องยาก แต่ถ้ามีหน่วยงานของรัฐ คอยช่วยเชื่อว่า ผู้ประกอบการก็จะเดินและก้าวไปสู่ความสำเร็จในตลาด AEC ได้”นายพสุกล่าว

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

NEWS & TRENDS