ศูนย์วิจัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผนึก SME Thailand ผุดโครงการ SME Monitor

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือร่วมกับบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand เปิดตัวโครงการ SME Monitor อย่างเป็นทางการ มุ่งเจาะลึกทำวิจัยแบบสำรวจธุรกิจ SME หวังสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนา SME อย่างยั่งยืนในอนาคต

      ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือร่วมกับบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand เปิดตัวโครงการ SME Monitor อย่างเป็นทางการ มุ่งเจาะลึกทำวิจัยแบบสำรวจธุรกิจ SME หวังสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนา SME อย่างยั่งยืนในอนาคต  

      ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับนิตยสาร SME Thailand เพื่อต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้ การบริหารจัดการของเศรษฐกิจภาพรวม โดยเจาะลึกลงไปที่ผู้ประกอบการ SME เนื่องจากเล็งเห็นว่า SME นั้นเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทย และการที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินไปข้างหน้าได้นั้น จำเป็นต้องเข้าใจในระดับภาคย่อยเหล่านี้ด้วย ซึ่งผลงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ จะทำให้เห็นภาพของ SME ในมุมมองของงานวิจัยภาคสนาม ซึ่งไม่ได้เกิดจากการอ่านตำรา แต่เป็นภาพ SME ไทยจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร และจะกลั่นกรองออกมาเป็นโมเดล SME ที่ถูกต้องและนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งนี่คือภารกิจหลักของโครงการ SME Monitor อย่างไรก็ดี สำหรับผลงานวิจัยต่างๆ นี้จะมีการนำเสนอต่อสาธารณะในทุกเดือนๆ สำหรับเดือนธันวาคมนี้ เป็นหัวข้อ ‘ผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมและแนวโน้มการขยายตัวของผู้ประกอบการ SME ในปี 2555’

      ด้านนายวินัย  วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand กล่าวว่า ในฐานะที่ SME Thailand ซึ่งเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวสาร สาระอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อว่าโครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในวงกว้าง เพราะงานวิจัยนี้นอกจะทำสำรวจผู้ประกอบการ SME แล้ว ยังจะมีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ในเชิงลึก

NEWS & TRENDS