โรงงานจมน้ำส่งออกเดี้ยง ดัชนีอุตฯปี54ติดลบ10%

สศอ.เผยปี 2554 ภาคอุตสาหกรรมสำลักน้ำทั่วหน้า ดัชนีอุตฯลดลง 9-10% กำลังการผลิตแผ่วเหลือเพียง 56-58% คาดเริ่มฟื้นในครึ่งหลังของปี 2555 ขณะที่เดือนพฤศจิกายน -48.6%

       นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)เปิดเผยว่า สศอ.ได้สรุปภาพรวมภาคอุตสาหกรรมประจำปี 2554 คาดการณ์แนวโน้มในปี 2555 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2554 จะหดตัวในช่วง -9,-10% และอัตราการใช้กำลังการผลิตใน ปี 2554 จะอยู่ที่ 56-58% โดยข้อมูลล่าสุด 11 เดือนแรก MPI -7.9% อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 58.6%

       ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อMPIเนื่องจากมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้การผลิตหยุดชะงักเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง และจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบโดยตรงจากการหยุดการผลิต

       ภาคการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ภาพรวม 11 เดือนแรก ของปี 2554 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไม่รวมทองคำแท่งขยายตัว 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับ

       อานิสงส์จากการขยายตัวที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่ เดือนพฤศจิกายน 2554 หดตัว -19.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย โรงงานหลายแห่งได้รับความเสียหาย ยังไม่สามารถกลับมาทำการผลิตได้เต็มที่ สินค้าสำคัญที่มีการส่งออกหดตัวได้แก่ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

       นายอภิวัฒน์กล่าวถึงแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมปี 2555 ว่า GDP อุตสาหกรรมจะขยายตัวในช่วงระหว่าง 3.5 - 4.5% และ MPI จะขยายตัวในช่วงระหว่าง 5-6% โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมไทยในปี 2555 ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวในไตรมาสที่ 1 และในไตรมาสที่ 2 จะเริ่มอยู่ในภาวะขาขึ้นและอาจเติบโตในระดับปกติ หรือทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่

       ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตได้ ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ก็คือการใช้จ่ายหรือลงทุนของภาครัฐบาลในด้านต่างๆ รวมไปถึงแรงขับเคลื่อนจากการเร่งการผลิตในหลายสาขาอุตสาหกรรมหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟูโรงงานและกลับมาผลิตอีกครั้ง จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการขยายตัวให้กลับคืนมาอีกครั้ง

       นอกจากนี้นายอภิวัฒน์ได้สรุปตัวเลข MPI เดือนพฤศจิกายน 2554 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนว่าดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม) อยู่ที่ระดับ 97.90 ลดลง -48.59% จากระดับ190.43 ดัชนีการส่งสินค้าอยู่ที่ระดับ 100.42 ลดลง -48.40%จากระดับ 194.60 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อยู่ที่ระดับ 179.00 ลดลง -7.33% จากระดับ 193.15ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 98.36 ลดลง -19.39% จากระดับ 122.02 ดัชนีผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 112.63 ลดลง -19.36% จากระดับ 139.67 และ อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 40.14%

ที่มา : แนวหน้า

NEWS & TRENDS