ที่ดินใหม่ย่านสีลมแพงสุดตร.ว.ละ8.5แสนบ.

กรมธนารักษ์ ประกาศราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีใหม่ เริ่มใช้ 1 ม.ค. 55 เผย กทม. ยังครองแชมป์แพงลิ่ว ย่านสีลม ตร.ว.ละ 850,000 บ. ขณะ ตจว. หาดใหญ่ สูงสุด ตร.ว.ละ 400,000 บ.

       กรมธนารักษ์ ประกาศราคาประเมินที่ดินรอบบัญชีใหม่ เริ่มใช้ 1 ม.ค. 55 เผย กทม. ยังครองแชมป์แพงลิ่ว ย่านสีลม ตร.ว.ละ 850,000 บ. ขณะ ตจว. หาดใหญ่ สูงสุด ตร.ว.ละ 400,000 บ.

       นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงความพร้อมการประกาศราคาที่ดินรอบบัญชีใหม่ พ.ศ. 2555 - 2558 ว่า ขณะนี้ ได้จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะประกาศใช้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ได้ประเมินราคาที่ดินตามมาตรฐานสากล มีการเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่ดินในตลาด รวมทั้งนำปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการประเมินราคาที่ดิน เช่น การใช้ประโยชน์ ทำเลที่ตั้ง การคมนาคม สาธารณูปโภค และคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การผังเมือง การควบคุมอาคาร เพื่อให้ได้ราคาประเมินที่ดินที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง เป็นธรรม เชื่อถือได้

       สำหรับการประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศนั้น มีอยู่ประมาณ 29.3 ล้านแปลง หรือ 321 ล้านไร่ โดยพบราคาที่ดินทั่วประเทศ เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 21.34 ขณะต่างจังหวัด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 21.40 ส่วนกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.13 บริเวณที่มีราคาประเมินที่ดินสูงสุดของประเทศอยู่ที่กรุงเทพฯ ยังคงเป็นถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ไปจนถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตารางวาละ 850,000 บาท รองลงมาเป็นถนนราชดำริ จากแยกราชประสงค์ ถึงคลองแสนแสบ และที่ถนนพระรามที่ 1 จากแยกปทุมวัน ถึงแยกราชประสงค์ และที่ถนนเพลินจิต ตลอดสาย ตารางวาละ 800,000 บาท ส่วนภูมิภาค มีพื้นที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นสูงที่สุดอย่างน่าสนใจ คือ จ.นราธิวาส เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 141.09 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างดี ยางพารามีราคาสูง ส่งผลให้มีกำลังซื้อ รองลงมาเป็น จ.บุรีรัมย์ และ ตราด นอกจากนี้ ในต่างจังหวัดที่มีราคาที่ดินสูงสุดยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตารางวาละ 400,000 บาท

ที่มา : ไอเอ็นเอ็น

NEWS & TRENDS