แนะผู้ส่งออกขอคืนภาษีGSPสหรัฐ

พาณิชย์แนะผู้ส่งออก 21 สินค้าที่ได้สิทธิ GSP สหรัฐ ขอเคลมภาษีนำเข้าย้อนหลังกว่า 370 ล้านบาท ภายใน 18 เม.ย.นี้ หลังมะกันต่ออายุโครงการ

    นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหรัฐได้กำหนดให้สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ที่นำเข้าสหรัฐในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-4 พ.ย.2554 สามารถยื่นคำร้องขอคืนภาษีนำเข้าย้อนหลังจากศุลกากรสหรัฐได้ หลังจากที่สหรัฐได้ต่ออายุโครงการ GSP โครงการเดิมที่หมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2553 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.2554 ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.2556 โดยให้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีนำเข้าได้ภายในวันที่ 18 เม.ย.2555

    ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของกรมฯ พบว่า มีสินค้าจำนวน 21 รายการ ที่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้ายังไม่ได้แจ้งขอรับการคืนภาษีนำเข้าต่อศุลกากรสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณกว่า 370 ล้านบาท กรมฯ จึงขอให้ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าสินค้าทั้ง 21 รายการดังกล่าว รีบดำเนินการขอคืนภาษีโดยด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองเอาไว้ 

    สำหรับสินค้า 21 รายการ ได้แก่ 1.เครื่องประดับเงินมีมูลค่าเกิน 18 เหรียญสหรัฐ/โหลชิ้น 2.หูฟังไมโครโฟน 3.เครื่องประดับเทียมทำจากโลหะสามัญ 4.ส่วนประกอบเครื่องประดับเทียม 5.ตะปูควงเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. 6.เซรามิกใช้บนโต๊ะอาหาร 7.ของอื่นทำจากพลาสติก 8.อุปกรณ์เล่นกอล์ฟ ยกเว้นไม้/ลูกกอล์ฟ 9.สร้อยคอทองคำ 10.ส่วนประกอบรถยนต์ 11.สุขภัณฑ์ทำจากพอร์ซเลน 12.อาหารปรุงแต่งอื่นๆ ทำจากธัญพืช 13.เหยือกเซรามิก 14.กล้วยไม้สด 15.อีพอกไซด์เรซิน 16.พืชผักอื่นๆ ปรุงแต่ง 17.ดอกไม้ประดิษฐ์ 18.รูปปั้นเซรามิก 19.ผ้ารัดผมทำจากไหม 70% 20.ข้าวโพดหวานปรุงแต่ง 21.กรดซาลิซิลิกใช้รักษาโรค 

    สำหรับการใช้สิทธิ GSP สหรัฐในช่วง 10 เดือนของปี 2554 (ม.ค.-ต.ค.) ไทยมีมูลค่าการขอใช้สิทธิ รวม 3,153.71 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิรวม 5,745.64 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการใช้สิทธิ 54.89% การใช้สิทธิ GSP ไปตลาดสหรัฐยังไม่เต็มที่ กรมฯ อยากให้ผู้ส่งออกที่ยังไม่ใช้สิทธิให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐให้มากยิ่งขึ้น.

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS