หั่นงบหนุนเอสเอ็มอีเกษตรแปรรูป ก.อุตฯ รี่ปรับแผนโฟกัสกลุ่มสำคัญ

ก.อุตฯ ปรับโครงการ OPOAI รับถูกหั่นงบ ระบุมุ่งส่งเสริมเอสเอ็มอีเกษตรแปรรูปเฉพาะสาขาสำคัญ และศักยภาพพร้อม หวังให้เป็นต้นแบบกระตุ้นรายอื่นก้าวตาม ตั้งเป้าร่วมโครงการ 150 ราย

ก.อุตฯ ปรับโครงการ OPOAI รับถูกหั่นงบ ระบุมุ่งส่งเสริมเอสเอ็มอีเกษตรแปรรูปเฉพาะสาขาสำคัญ และศักยภาพพร้อม หวังให้เป็นต้นแบบกระตุ้นรายอื่นก้าวตาม ตั้งเป้าร่วมโครงการ 150 ราย
      
       นางสาวกฤษณา รวยอาจิณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (One Province
One Agro-Industrial Product :OPOAI) ในปี 2555 นี้ ทางรัฐบาลได้ปรับลดงบดำเนินโครงการลงเหลือ 35 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา (2554) ได้รับมา 40 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้แต่ละกระทรวง ตัดงบประมาณโครงการต่างๆ ลง เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา
      
       ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ลดลง ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ปรับแผนโครงการ จากที่ผ่านมา จะกำหนดวิธีส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคเกษตรแปรรูปครบทุก
จังหวัดทั่วประเทศ เฉลี่ยจังหวัดละ 2 ราย แต่ในปีนี้ จะไม่กำหนดว่า ต้องส่งเสริมครบทุกจังหวัด แต่จะพิจารณาดูตามความเหมาะสม และศักยภาพของตัวผู้ประกอบการแต่ละราย อีกทั้ง จะเลือกส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ หรือรายที่จะมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
      
       สำหรับในปีนี้ จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 ราย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตผลการเกษตร เป็นต้น อีกทั้ง จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการเป็นต้นแบบและแรงกระตุ้นผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่นๆ พัฒนาตาม
      
       นางสาวกฤษณา เผยด้วยว่า การดำเนินโครงการ ในปี 2554 ที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ 157 รายใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง ได้คัด
เลือกสถานประกอบการดีเด่น 18 ราย พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลให้แก่ที่ปรึกษาพัฒนาสถานประกอบการดีเด่น 2 รางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจ

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

NEWS & TRENDS