พณ.จ่อประกาศราคาแนะนำอาหาร ช่วย ปชช.

กรมการค้าภายใน พร้อมประกาศราคาแนะอาหารจานละ 25 - 35 บ. เพื่อช่วยเหลือ ปชช.

     กรมการค้าภายใน พร้อมประกาศราคาแนะอาหารจานละ 25 - 35 บ. เพื่อช่วยเหลือ ปชช.

 

     นางผุสดี กำปั่นทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางกรมการค้าภายใน อยู่ระหว่างการทบทวน ประเมินสถานการณ์ เกี่ยวกับสินค้าในกลุ่มอาหารและอาหารแปรรูป เนื่องจากในปีนี้ คาดว่าผลผลิตจะเสียหายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน บางช่วงอาจเกิดความขาดแคลน และราคาสูงขึ้น จึงต้องหาวิธีการลดต้นทุน เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ซึ่งในเบื้องต้น จะมีการประกาศราคาแนะนำสินค้าอาหารและอาหารแปรรูป เพื่อให้เป็นพื้นฐานเดียวกัน โดยคาดว่าราคาแนะนำจะอยู่ที่ประมาณจานละ 25 - 35 บาท อาทิ ข้าวไข่เจียว ข้าวผัดกะเพรา ซึ่งราคาแนะนำทั้งหมด จะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ จะมีการนำโครงการรถเข็นธงฟ้ากลับมาช่วยเหลือผู้บริโภคในสถานที่ต่างๆ ที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นด้วย

ที่มา : ไอเอ็นเอ็น

NEWS & TRENDS