จ่อชงคลังเคาะสนิมโครงสร้างภาษี

จ่อชงคลังเคาะสนิมโครงสร้างภาษี

     นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีใหม่ว่า ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้หารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว ส่วนจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีแบบเป็นแพ็กเกจใหญ่ หรือจะปรับทีละรายการนั้น ขึ้นอยู่กับทางนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะพิจารณา

     ทั้งนี้ โดยหลักๆ ที่จะมีการปรับปรุงนั้นมีอยู่หลายรายการ ประกอบด้วย ในเรื่องของอัตราภาษี, เรื่องสิทธิการลดหย่อนทางภาษี, การยกเว้นอัตราภาษี, ระบบภาษีระหว่างประเทศ และระบบบัญชีทางภาษี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น เรื่องของอัตราภาษีนั้น ภายหลังจากที่มีการหารือร่วมกับทาง สศค.แล้ว ข้อสรุปที่จะนำเสนอต่อกระทรวงการคลังคือ จะมีการซอยช่องอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ถี่ขึ้น จากปัจจุบันมีอัตราอยู่ที่ 10%, 20%, 30% และ 37% แต่อัตราใหม่ที่จะมีการปรับปรุงคือ 10%, 15%, 20%, 30% ส่วนอัตราสูงสุดจะอยู่ที่เท่าใด หรือจะมีการปรับลดให้ต่ำลงอย่างไรหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างการหารือกันอยู่ และยังไม่ได้ข้อสรุปที่ตกผลึก สำหรับอัตราภาษีที่จะมีการปรับปรุงให้ถี่ขึ้นจากเดิมนั้น จะช่วยลดภาระทางภาษี และทำให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระจายรายได้ให้กับประชาชนในสังคมด้วย ขณะที่ทางกรมสรรพากรเองก็อาจจะสูญเสียรายได้ไปบ้าง

     ในเรื่องของการปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิการลดหย่อนภาษี ที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 19 รายการนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันในรายละเอียดอยู่ แต่ในหลักการเบื้องต้นคือ ในอนาคตสิทธิการลดหย่อนภาษีจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งจะมีการกำหนดวงเงินที่จะสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกินเท่าใดด้วย จากปัจจุบันที่รูปแบบกฎหมายค่อนข้างซับซ้อน และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนทางภาษี ก็คือ กลุ่มคนร่ำรวย ขณะที่กลุ่มคนชั้นกลาง และคนระดับล่างจะไม่ค่อยได้รับประโยชน์มากนัก ซึ่งได้มีการหารือกับทาง สศค.แล้ว เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษี ส่วนจะเป็นการปรับปรุงทั้งหมดเป็นแพ็กเกจทีเดียวเลย หรือจะทยอยปรับปรุงเป็นบางรายการก่อนนั้น ขึ้นอยู่กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาคลังที่จะพิจารณาตัดสินใจ

ที่มา : บ้านเมือง

NEWS & TRENDS