สนพ.คาดปี55ใช้พลังงานพุ่ง5%

“สนพ." คาดความต้องการใช้พลังงานปี 2555 เพิ่ม 4.8% ผลจากการเร่งรัดการใช้จ่ายและลงทุนของภาครัฐเพื่อฟื้นฟูผลจากอุทกภัย ระบุก๊าซธรรมชาติใช้มากสุด

  นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ประมาณการความต้องการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 อยู่ที่ระดับ 1.94 ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณ 4.8% ทั้งนี้ มาจากปัจจัยที่สำคัญซึ่งประกอบด้วย การคาดการณ์อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ที่คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโต 4.5 – 5.5% บวกกับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ และการเร่งรัดการลงทุนเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูกิจการต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา รวมทั้งปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยจะอยู่ที่ 105-110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 105 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

    ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นถึง 7.4% เนื่องจากมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคการขนส่ง ที่ผู้ใช้รถบางส่วนเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิง NGV แทน รวมทั้งภาคโรงงานอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี ซึ่งจะส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ น้ำมัน จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.3% ส่วนลิกไนต์/ถ่านหิน ความต้องการใช้จะเพิ่มขึ้น 2.8 และพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าเพิ่มขึ้น 1.9%.

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS