กสิกรไทยหวังขึ้นเบอร์ 1 เงินฝาก-เงินทุน

กสิกรไทยประกาศเป้าปี 55 ครองใจลูกค้าบุคคลสู่ความเป็นหนึ่ง ชู 4 กลยุทธ์มัดใจลูกค้าทุกกลุ่ม หวังครองอันดับ 1 ด้านเงินฝากและกองทุนรวมต่อเนื่อง โต 14% สินเชื่อโต 12% รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 30% พร้อมหวังกวาดลูกค้าใหม่ 2 ล้านราย

     กสิกรไทยประกาศเป้าปี 55 ครองใจลูกค้าบุคคลสู่ความเป็นหนึ่ง ชู 4 กลยุทธ์มัดใจลูกค้าทุกกลุ่ม หวังครองอันดับ 1 ด้านเงินฝากและกองทุนรวมต่อเนื่อง โต 14% สินเชื่อโต 12% รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่ม 30% พร้อมหวังกวาดลูกค้าใหม่ 2 ล้านราย

     นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการประมาณการ ผลการดำเนินการของสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการของธนาคารในปี 2554 มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมียอดรวมเงินฝากและกองทุนรวม 1.8  ล้านล้านบาท เติบโต 13% ทำให้ธนาคารยังคงครองอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง มียอดสินเชื่อบุคคลรวม 2.5 แสนล้านบาท เติบโตจากปี 2553 ประมาณ 19% แบ่งเป็นสินเชื่อบ้านกสิกรไทย 1.85 แสนล้านบาท เติบโต 16% สินเชื่อบัตรเครดิต 40,000 ล้านบาท เติบโต 11% สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express cash) และสินเชื่อบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ที่ 27,000 ล้านบาท เติบโต 59% และมีเอ็นพีแอลต่ำกว่าระบบที่ 1.63%

     นอกจากนี้ธนาคารคาดว่าในปี 2554 จะมีรายได้ค่าธรรมเนียมประมาณ 13,200 ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 16% โดยรายได้ค่าธรรมเนียมหลัก ๆ มาจากธุรกิจบัตรเครดิต และร้านค้ารับบัตรเครดิต 2,900 ล้านบาท เติบโต 14% โดยธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้นำอันดับหนึ่ง ในธุรกิจร้านค้ารับบัตร และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต รองลงมาคือ รายได้จากผลิตภัณฑ์ประกัน 2,800 ล้านบาท เติบโต 36% ซึ่งธนาคารกสิกรไทยมียอดรวมเบี้ยประกันรับปีแรก (First Year Premium) สูงสุดในตลาด โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 26% และรายได้จากค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มและเดบิต 2,500 ล้านบาท เติบโต 18%ในปี 2554 ธนาคาร ฯ มีลูกค้าใหม่ 1.7 ล้านราย ทำให้ขณะนี้มีฐานลูกค้ารวมมากกว่า 9 ล้านราย

     สำหรับในปี 2555 คาดว่าการแข่งขันในระบบธนาคารพาณิชย์จะยังคงรุนแรงต่อเนื่อง เนื่องจากการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา และการซ่อมแซม พลิกฟื้นสภาพบ้านเรือนหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีที่แล้ว จะทำให้ประชาชนมีความต้องการบริการทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น
ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทย ได้ตั้งเป้าหมายความสำเร็จ คือ “ครองใจลูกค้าสู่ความเป็นหนึ่ง” เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มใช้บริการเป็นธนาคารหลักในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้วย 4 กลยุทธ์ได้แก่

     ที่ 1 ด้านความสะดวกสบายขยายผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยมีแผนขยายช่องทางอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าในทุกที่ทุกเวลา อาทิ บริการ K-Mobile Banking K-Cyber Banking รวมทั้ง KBankLive และสื่อ Social Media อื่น ๆ 

     ที่ 1 คุณภาพบริการมาตรฐานระดับโลก โดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้คะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการสูงเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย จากทุกประเภทธุรกิจ (Best in Class of Thailand : All industry) จากผลสำรวจของ บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด และในปี 2555 ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพบริการขึ้นอีก โดยตั้งเป้าหมายคะแนนความพึงพอใจในการใช้บริการสูงเป็นอันดับ 1 ในระดับโลก จากประเภทสถาบันการเงิน (Best in Class of World Finance Industry) 

     ที่ 1 ทีมที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาพนักงานสาขาให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินมืออาชีพด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใต้ชื่อ K-Branch Academy หรือ K-BAC (สถาบันแห่งการเรียนรู้ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน)

     ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต

     ธนาคารกสิกรไทย ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2555 ให้ยอดเงินฝากและกองทุนรวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก 1.8 ล้านล้านบาท เป็น 2.1 ล้านล้านบาท หรือเติบโต 14% ยอดสินเชื่อบุคคลเป็น 284,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% สำหรับรายได้จากค่าธรรมเนียมในปี 2555 ธนาคารตั้งเป้าไว้ที่ 17,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปี 2554 และตั้งเป้าเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ในปี 2555 อีก 2 ล้านราย

 

NEWS & TRENDS