บีโอไอ ผนึก สสปน. จัด CEO Forum

“บีโอไอ” กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ “สสปน.” ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม HIA และ CEO Forum สุดยิ่งใหญ่ ภายในงาน “บีโอไอแฟร์ 2011” โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงชั้นนำทั้งไทยและนานาชาติ พร้อมด้วย “โทนี่ แบลร์ เลขาธิการอังคถัด และเลขาธิการอาเซียน” เป็นองค์ปาฐกเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูง และนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก พบปะภาครัฐ-เอกชนของไทย พร้อมประกาศนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ มาตรการป้องกันอุทกภัย หวังสร้างภาพลักษณ์เรียกความมั่นใจนักลงทุนต่างชาติ

      “บีโอไอ” กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ “สสปน.” ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม HIA และ CEO Forum สุดยิ่งใหญ่ ภายในงาน “บีโอไอแฟร์ 2011” โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงชั้นนำทั้งไทยและนานาชาติ พร้อมด้วย “โทนี่ แบลร์ เลขาธิการอังคถัด และเลขาธิการอาเซียน” เป็นองค์ปาฐกเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับสูง และนักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลก พบปะภาครัฐ-เอกชนของไทย พร้อมประกาศนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ มาตรการป้องกันอุทกภัย หวังสร้างภาพลักษณ์เรียกความมั่นใจนักลงทุนต่างชาติ

      ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ภายใต้การจัดงานแสดงนิทรรศการ “บีโอไอแฟร์ 2011” ครั้งนี้ ยังมีไฮไลท์สำคัญของงาน โดยบีโอไอได้จับมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ “จัดการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทางด้านการลงทุนครั้งที่ 1 (Honorary Investment Advisor : HIA)” มีกำหนดจัดในวันที่ 16 มกราคม 2555 และ“จัดการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ หรือ CEO Forum” มีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 17 มกราคม 2555 นี้ 

       ทั้ง 2 งานนี้ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง (CEO) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (HIA) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารภาครัฐ และเอกชนของไทยเกี่ยวกับโอกาสการลงทุน รวมถึงรับฟังมาตรการป้องกันอุทกภัยและแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในอนาคต

       สำหรับวัตถุประสงค์นั้น เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ 5 ปีของบีโอไอ (2555 – 2559)  โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นแขกพิเศษของกระทรวงอุตสาหกรรม  มาพูดในหัวข้อ “The Challenges and Opportunities in a Globalized World” 

       พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการอังคถัด เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา กรุงเจนีวา ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Global Sustainable FDI and opportunities for Thailand “และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ในหัวข้อ “ASEAN Economic Community :What does it mean to Thailand”

      อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก บีโอไอได้กำหนดมาตรการ 2 ระยะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัย คือ มาตรการฉุกเฉินระหว่างเกิดอุทกภัย และมาตรการฟื้นฟู เพื่อช่วยลดความสูญเสียและฟื้นฟูธุรกิจแก่ผู้ประสบภัยสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของการฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนรายเดิมย้ายฐานการผลิต ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ 

      ด้าน นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ      (สสปน.) กล่าวว่า การจัดการประชุม HIA และ CEO Forum จะเป็นเวทีสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในฐานะของจุดหมายปลายทางด้านการลงทุน รวมทั้งเป็นเป้าหมายของการจัดประชุมระดับนานาชาติ ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมไมซ์นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมเหล่านี้เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการใช้จ่ายสูงกว่า

 

 

NEWS & TRENDS