SMEผวาพ.ร.ก.4ฉบับหวั่นแบงก์เมินปล่อยกู้

ส.อ.ท.เตรียมจัดเสวนา ประเมินผลกระทบกรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ ชี้้เอสเอ็มอีกังวล หวั่นแบงก์เมินปล่อยกู้ แถมดอกเบี้ยเงินกู้กระฉูด ชี้อาจกระทบการเงินในระบบ ส่อแววธนาคารผลักภาระให้กับลูกค้า

    ส.อ.ท.เตรียมจัดเสวนา ประเมินผลกระทบกรณีรัฐบาลออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ  ชี้้เอสเอ็มอีกังวล หวั่นแบงก์เมินปล่อยกู้ แถมดอกเบี้ยเงินกู้กระฉูด ชี้อาจกระทบการเงินในระบบ ส่อแววธนาคารผลักภาระให้กับลูกค้า

    นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภายในเดือน ม.ค.2555 นี้ จะจัดการเสวนาเพื่อประเมินผลกระทบกรณีที่รัฐบาลเดินหน้าออกพระราชกำหนด 4 ฉบับ ส่งผลให้จากนี้จะต้องมีการกู้เงินเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้สถาบันการเงินต้องมีภาระจากการถูกเก็บค่าธรรมเนียมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพิ่มขึ้น และสุดท้ายต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงิน ก็ต้องผลักภาระทั้งหมดให้กับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) มีความหวาดวิตกว่าสถาบันการเงินอาจจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงมาก


    นอกจากนี้ การที่ภาครัฐจะต้องมีการกู้เงิน รวมถึง ธปท.จะต้องมีการออกพันธบัตรเพื่อชำระหนี้นั้น จะทำให้สถาบันการเงินหันไปปล่อยกู้วงเงินจำนวนมากให้กับภาครัฐมากกว่าจะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากการปล่อยกู้ให้ภาครัฐนั้นไม่มีปัญหาด้านความเสี่ยง ปล่อยได้ในวงเงินสูง และให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเงินกู้ยากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการขนาดเล็กบางรายว่าไม่สามารถขอกู้ผ่านสาขาธนาคารได้แล้ว จะต้องทำเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่ เพื่อขอรับการอนุมัติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS