ดีเดย์3ก.พ.เคลียร์เช็คด้วยภาพ ได้เงินเร็วลดต้นทุน

ดีเดย์3ก.พ.เคลียร์เช็คด้วยภาพ ได้เงินเร็วลดต้นทุน

     นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.และธนาคารสมาชิกศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มใช้ระบบการหักบัญชีเช็คโดยใช้ภาพเช็ค (ICAS) เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2555 เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะทยอยเปิดให้ครบทุกสาขาภายใน 3 เดือน ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด คาดว่าจะทยอยเปิดได้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

     ระบบ ICAS สามารถลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามเช็คเพียง 1 วันทำการ จากเดิม 3-5 วันทำการ ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอีกวันละประมาณ 1,640 ล้านบาท และลดค่าเสียโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนได้ปีละ 100 ล้านบาท
 

   โดยมีลักษณะเด่น 3 ประการ ได้แก่ ระบบ ICAS ใช้ภาพเช็คที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ในการพิจารณาตัดจ่ายเงินแทนการส่งเช็คต้นฉบับให้กับธนาคารเจ้าของเช็ค จึงไม่มีภาระในการขนส่งเช็ค ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยปีละ 600 ล้านบาท โดยภาพเช็คที่ทำธุรกรรมผ่านระบบ ICAS ได้รับการรับรองให้เทียบเท่าเอกสารจริงภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
   

     เดิม ธปท.ใช้ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคารด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Cheque Clearing System - ECS) โดยใช้ตัวเช็คจริงในการตัดบัญชีหลังจากรับฝากเช็คจากลูกค้าและขนส่งไปยัง ธปท.สาขาสุรวงค์ เพื่อทำการเคลียร์ริ่งเช็คและเก็บไว้เป็นหลักฐานทางกฎหมายเป็นเวลา 10 ปี.

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS