SCBเปิดตัวประกันภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่เสี่ยง

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอผลิตภัณฑ์ “บ้านพิทักษ์ภัย” ขยายความคุ้มครองให้ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ตั้งแต่อัคคีภัยพื้นฐานไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ ให้ความคุ้มครองสูงและเสนอขายเป็นแห่งไทย

      ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมมือบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอผลิตภัณฑ์ “บ้านพิทักษ์ภัย” ขยายความคุ้มครองให้ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ตั้งแต่อัคคีภัยพื้นฐานไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ ให้ความคุ้มครองสูงและเสนอขายเป็นแห่งไทย 

      นายสมิทธ์ พนมยงค์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  สืบเนื่องจากวิกฤตมหาอุทกภัยในปลายปี 2554  ทำให้ธุรกิจประกันต่างๆ ระงับการขายประกันอัคคีภัยที่ขยายความคุ้มครองไปถึงภัยน้ำท่วมนั้น

      ธนาคารจึงได้ร่วมกับบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นำเสนอผลิตภัณฑ์ “บ้านพิทักษ์ภัย”   ซึ่งจะคุ้มครองอัคคีภัยพื้นฐาน และภัยธรรมชาติอื่นๆ อันได้แก่ น้ำท่วม สึนามิ คลื่นใต้น้ำ ลมพายุ สตอร์มเซิร์จ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภูเขาไฟระเบิด เป็นแห่งแรกในประเทศไทย  

     โดยลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่ที่มาขอสินเชื่อกับธนาคาร จะกำหนดความคุ้มครองน้ำท่วมและภัยธรรมชาติ (ซับลิมิต) ไว้ 10% ของทุนประกันทรัพย์สิน สูงสุดถึง 50 ล้านบาท  อัตราเบี้ยประมาณ 6-9 % ของทุนประกันภัยคุ้มครองภัยน้ำท่วมและภัยธรรมชาติ  ส่วนลูกค้าสินเชื่อบ้านเดิม สามารถซื้อประกันภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน 

      ด้าน นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าในการให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 4 ภัยหลัก ได้แก่ ภัย น้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากลมพายุ และลูกเห็บนั้น เนื่องจากในปี 2555 ภัยเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อต่างประเทศเหมือนปีที่ผ่านๆ มา

      ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยของบริษัทฯ  รวมทั้งเพื่อช่วยรองรับการกระจายความเสี่ยงและเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันภัยในกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติดังกล่าว  เทเวศประกันภัยจึงเป็นบริษัทรับประกันภัยในประเทศไทยรายแรกๆ ที่ได้เจรจากับผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่ในต่างประเทศ  ให้จัดประกันภัยต่อรองรับความเสี่ยงภัยส่วนนี้โดยเฉพาะ  

      ปัจจุบันเทเวศประกันภัยมีความพร้อมที่จะเสนอขายความคุ้มครองส่วนนี้  โดยได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  นำเสนอกรมธรรม์ “บ้านพิทักษ์ภัย”  ซื่งจากรูปแบบและเงื่อนไขความคุ้มครองที่นำเสนอ  เชื่อว่าจะช่วยให้ลูกค้าของเทเวศฯ และธนาคาร  มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของตนจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม  หมดกังวลต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้


     ทั้งนี้ ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อประกันภัยธรรมชาติเพิ่มเติม หรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777 หรือ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-670-4444 (กด2) 

 

NEWS & TRENDS